Alt
docentka

dr. Alenka Polak

Kabinet

Kabinet 319

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Pedagoška psihologija (PV, SP) / Educational psychology
 • Razvojna in pedagoška psihologija (SRP, LOGO-SURDO, TIFLO) / Developmental and Educational psychology
 • Sodelovanje, svetovanje in timsko delo / Co-operation, Counselling and Team Work
 • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (D-izbirni) / Team Work in Education (optional)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Razvoj in kakovost v vrtcih / Development and Quality in Pre-school Institutions
 • Timsko delo in supervizija / Team Work and Supervision
 • Vodenje za razvoj v vrtcih (C-izbirni) / Leadership for Development in Pre-school Institutions (optional)

Raziskovalna področja / Research areas

 • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju / Team Work in Education
 • Reflektiranje pedagoškega dela / Reflection in Education
 • Osebnostni in profesionalni razvoj pedagoških delavcev / Personal and
 • Professional Development of Educators
 • Sodelovalna kultura / Co-operative Culture
 • Subjektivne teorije o učenju, znanju in poučevanju / Personal Theories of
 • Learning, Knowledge and Teaching
 • Čustvena kompetentnost učiteljev / Emotional Competency of Teachers

Projekti / Projects

 • Profesionalni razvoj vzgojiteljev in pomočnikov v vrtcu. Evalvacijska študija (2012-2015), Pedagoški inštitut. Vodja: dr. Tina Rutar Leban, projektna raziskovalna skupina: dr. Tina Vršnik Perše, dr. Ana Kozina, dr. Alenka Polak, Ana Mlekuž.
 • Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih vidikih poučevanja ter dejavniki njihovega oblikovanja – interni projekt PeF. Vodja: dr. Alenka Polak, projektna skupina: dr. Jana Rapuš Pavel idr.

Ostali zaposleni

Alt

Urban Kordeš

Socialna pedagogika

Alt

Eva Horvat

Matematika-računalništvo

Alt

Alenka Polak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Tomaž Vec

Socialna pedagogika

Alt

Tina Rozmanič

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem