Alt
docentka

dr. Alenka Polak

Kabinet

Kabinet 319

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Pedagoška psihologija (PV, SP) / Educational psychology
 • Razvojna in pedagoška psihologija (SRP, LOGO-SURDO, TIFLO) / Developmental and Educational psychology
 • Sodelovanje, svetovanje in timsko delo / Co-operation, Counselling and Team Work
 • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (D-izbirni) / Team Work in Education (optional)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Razvoj in kakovost v vrtcih / Development and Quality in Pre-school Institutions
 • Timsko delo in supervizija / Team Work and Supervision
 • Vodenje za razvoj v vrtcih (C-izbirni) / Leadership for Development in Pre-school Institutions (optional)

Raziskovalna področja / Research areas

 • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju / Team Work in Education
 • Reflektiranje pedagoškega dela / Reflection in Education
 • Osebnostni in profesionalni razvoj pedagoških delavcev / Personal and
 • Professional Development of Educators
 • Sodelovalna kultura / Co-operative Culture
 • Subjektivne teorije o učenju, znanju in poučevanju / Personal Theories of
 • Learning, Knowledge and Teaching
 • Čustvena kompetentnost učiteljev / Emotional Competency of Teachers

Projekti / Projects

 • Profesionalni razvoj vzgojiteljev in pomočnikov v vrtcu. Evalvacijska študija (2012-2015), Pedagoški inštitut. Vodja: dr. Tina Rutar Leban, projektna raziskovalna skupina: dr. Tina Vršnik Perše, dr. Ana Kozina, dr. Alenka Polak, Ana Mlekuž.
 • Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih vidikih poučevanja ter dejavniki njihovega oblikovanja – interni projekt PeF. Vodja: dr. Alenka Polak, projektna skupina: dr. Jana Rapuš Pavel idr.

Ostali zaposleni

Alt

Jerneja Novšak Brce

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Mojca Debevc

Knjižnica

Alt

Bea Tomšič Amon

Likovna pedagogika

Alt

Boštjan Gabrovšek

Socialna pedagogika

Alt

Bernarda Urankar

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem