Alt
redna profesorica

dr. Mojca Čepič

Kabinet

Kabinet P013

Izvajanje predmetov

 • D izbirni: Zanimiva fizika za mlajše učence
 • Izbirni predmet: Didaktika fizike v naravoslovju
 • Didaktika fizike 2
 • Termodinamika in elektromagnetika v poučevanju

Projekti

 • N/01/B/PP/-131.014: Leonardo da Vinci projekt SUPERComet (2002-2005)
  Nosilna institucija: NTNU Trondheim, Norveška;
  Univerza v Ljubljani, Pedago\v ska fakulteta
  ostale sodelujoče države: Italija, Anglija, Škotska.
  Koordinatorica za Slovenijo: Mojca Čepič;
 • J5-0365: ARRS raziskovalni projekt (2008-2011)
  Učenje in poučevanje zahtevnejših in interdisciplinarnih fizikalnih vsebin
  Nosilka: Mojca Čepič
 • J5-4002: ARRS raziskovalni projekt (2011-2014)
  Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje – tekoči kristali
  Nosilka: Mojca Čepič

Ostali zaposleni

Alt

Metoda Kemperl

Likovna pedagogika

Alt

Matej Sande

Socialna pedagogika

Alt

Toma Strle

Socialna pedagogika

Alt

Tanja Gregorčič

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Mateja Dagarin Fojkar

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem