Alt
docentka

dr. Mateja Dagarin Fojkar

Kabinet

Kabinet 111

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Tuji jezik – angleščina / Foreign Language – English
 • Angleščina skozi osnovnošolski kurikul / English Through Primary School Curriculum
 • Angleški jezik I – strategije za učenje tujega jezika / English language I – Strategies for Foreign Language Learning

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Didaktika angleščine na zgodnji stopnji I / Methodology of Teaching English to Young Learners I
 • Didaktika angleščine na zgodnji stopnji II / Methodology of Teaching English to Young Learners II
 • Raziskovanje prakse pouka angleščine na razredni stopnji / Research Practice of Teaching English at a Primary Level
 • Jezikovno in medkulturno ozaveščanje / Language and Intercultural Awareness

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika angleščine / English Language Teaching Methodology
 • opismenjevanje v tujem jeziku / foreign language literacy development
 • zgodnje poučevanje jezikov / teaching foreign languages to young learners
 • izobraževanje učiteljev za zgodnje poučevanje tujih jezikov / teacher education for foreign language learning and teaching

Koordinatorstvo

 • Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine (PI-ZPA) ( več informacij)

Projekti / Projects

 • Moving Targets – Teaching English at an elementary school by means of drama and music (Erasmus Intensive Programme, countries included: the Netherlands, United Kingdom, Sweden, Turkey, Slovenia) (2011 – 2014)
 • ECEP – Encouraging the culture of evaluation among professionals (2008 – 2011), Graz: European Centre for Modern Languages
 • Sporazumevanje v tujih jezikih/Uvajanje tujega jezika (UTJ) in jezikovnega/medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ (2008-2010), MŠŠ, ZRSŠ, PEF
 • TEMOLAYOLE – Developing teachers of modern languages to young learners (2004-2007), Graz, European Centre for Modern Languages
 • Večjezična pismenost: opismenjevanje, (ustvarjalno) branje in pisanje v tujem oziroma drugem jeziku (2001-2006), Ljubljana: MŠŠ, FF; Graz: European Centre for Modern Languages
 • Pregled stanja tujejezikovnega učenja in poučevanja v Sloveniji z vidika evropskih usmeritev in predlogov nadaljnje konceptualizacije poučevanja tujih jezikov (2001-2006), Ljubljana: MŠŠ, FF

Ostali zaposleni

Alt

Primož Pirnovar

Fizika-tehnika

Alt

Marko Slapar

Matematika-računalništvo

Alt

Katja Šikonja Brajkovič

Knjižnica

Alt

Helena Smrtnik Vitulić

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mirko Bratuša

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem