Alt
asistentka

Katarina Mlinarec

Kabinet

Kabinet P-048

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Informacijska orodja za pouk kemije / Information Tools in Chemistry Instruction
 • Didaktika kemije II z učno prakso / The Didactics of Chemistry II with Teaching Practice
 • Eksperimentalno in projektno delo / Experimental and Project Work

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja kemije z didaktiko / Selected Contents from Chemistry with Didactics
 • Didaktika kemije za srednje šole I / Methodology of Teaching Chemistry for Secondary Schools I

Projekti / Projects

 • Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo – INOVUP (ESS projekt; 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022)
 • Online Resources for Chemical Safety in Science Education
  Šifra projekta: 2020-1-SE01-KA201-077945
  Obdobje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
  Koordinator na UL PEF: dr. Vesna Ferk Savec
  Koordinator: STOCKHOLMS UNIVERSITET, Švedska

Ostali zaposleni

Alt

Anja Žavbi

Referat

Alt

Darja Kerec

Razredni pouk

Alt

Mateja Peršak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mojca Poredoš

Temeljni pedagoški študij

Alt

Maruša Sirk

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem