Alt
docent

dr. Boštjan Kuzman

Kabinet

Kabinet P032

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Teorija grafov (seminarji) / Graph Theory (seminars)
 • Izbrana poglavja iz analize (vaje) / Selected topics in Analysis (tutorials)
 • Osnove linearne algebre (vaje) / Beginning Linear Algebra (tutorials)
 • Algebrske strukture (vaje) / Algebraic Structures (tutorials)
 • Matematika, razredni pouk (vaje) / Mathematics, primary teachers (tutorials)
 • Communication of Discoveries in Mathematics and Physics (ERASMUS course)

Raziskovalna področja / Research areas

 • Algebra in teorija grafov (matematika) / Algebra and Graph Theory (mathematics)
 • Matematika v izobraževanju / Mathematics in education

Projekti / Projects

 • J1-7051 Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih, 1.1.2016-31.12.2018 (Milanič Martin)
 • J1-6720 Algebraična teorija grafov z aplikacijami, 1.7.2014-30.6.2017 (Marušič Dragan)
 • J1-5433 Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grafov, 1.8.2013-31.7.2016 (Marušič Dragan)

Ostali zaposleni

Alt

Jurij Bajc

Fizika-tehnika

Alt

Ksenija Rozman

Matematika-računalništvo

Alt

Brina Kurent

Fizika-tehnika

Alt

Marjan Stankov

Tajništvo

Alt

Katarina Mlinarec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem