RAZPIS ZA VPIS V SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Za podrobnejše informacije glej Vpis.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi bodo potekali 13. 6. 2016 in 7. 7. 2016, ob 17.00 uri, na Pedagoški fakulteti UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.

MEi:CogSci conference 2016, Dunaj

University of Vienna
June 23, 2016 – June 25, 2016

The tenth MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by the University of Vienna. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.