RAZPIS ZA VPIS V SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 4. 9. 2015 na Pedagoški fakulteti oddati prijavo za vpis v prvi letnik skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost. Za postopek prijave in dodatne informacije glejte vpis in pogosta vprašanja ali pa se obrnite na referat za podiplomski študij PeF. Vprašanja lahko naslovite tudi na kognitivna@pef.uni-lj.si.

Več...8. & 9. 10. 2015, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2015
MEDNARODNA KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo 8. oktobra (morebiti 9. oktobra) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2015 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Dobrodošli so prispevki z vseh konstitutivnih področij: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj. Zaradi raznolikosti pristopov je vse bolj jasna potreba po sintezi.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 15. september 2015.

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na domači stran konference in na strani multukonference Informacijska družba 2015. Konferenco organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!