RAZPIS ZA VPIS V SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Za podrobnejše informacije glej Vpis.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi bodo potekali 13. 6. 2016 in 7. 7. 2016, ob 17.00 uri, na Pedagoški fakulteti UL (učilnica 048), Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.

MEi:CogSci conference 2016, Dunaj

University of Vienna
June 23, 2016 – June 25, 2016

The tenth MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by the University of Vienna. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.
13. (& 14.) 10. 2016, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2016
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra (13. in morebiti 14.) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2016 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje conference bo “Utelešena kognicija: od utelešene robotike do udejanjene kognicije”, vendar bodo obravnavani prispevki z vseh področji in pristopov h kognitivni znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih ter mladih in izkušenih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 5. september 2016 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2016).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani multukonference Informacijska družba 2016. Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!