RAZPIS ZA VPIS V SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 5. 9. 2014 na Pedagoški fakulteti oddati prijavo za vpis v prvi letnik skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost. Za postopek prijave in dodatne informacije glejte vpis in pogosta vprašanja ali pa se obrnite na referat za podiplomski študij PeF. Vprašanja lahko naslovite tudi na kognitivna@pef.uni-lj.si.

Več...19.6. ob 17h; 3.7. ob 17h; 25.8. ob 17h; Pedagoška fakulteta UL

Informativni dnevi skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost

Na informativnih dnevih bomo najprej predstavili mlado, a hitro se razvijajoče področje kognitivne znanosti. Glavni del predstavitve pa bo namenjen skupnemu interdisciplinarnemu programu druge stopnje Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani, ki se izvaja v okviru Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko in Pedagoške fakultete (kjer se vrši vpis). Skupni program je del mednarodnega programa MEi:CogSci, ki poteka na petih evropskih univerzah.

Na informativnih dnevih vam bodo na voljo za vsa vprašanja povezana s študijem ali s kognitivno znanostjo na sploh.

Termini informativnih dnevov:
- Četrtek, 19. 6. 2014, 17h, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, učilnica 048 (pritličje)
- Četrtek, 3. 7. 2014, 17h, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, učilnica 048 (pritličje)
- Ponedeljek, 25. 8. 2014, 17h, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, učilnica 048 (pritličje)

Informativni dnevi se bodo začeli s skupnim delom v učilnici 048, ki mu bo sledila predstavitev programa Kognitivna znanost v drugi učilnici, ki bo znana na dan informativnega dneva.

Vabljeni!