INFORMATIVNI DAN SKUPNEGA INTERDISCIPLINARNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST
Vabljeni na informativni dan magistrskega programa Kognitivna znanost. V uvodu bo na kratko predstavljena kognitivno znanost – interdisciplinarno raziskovanje duševnosti, ki združuje nevroznanost, psihologijo, jezikoslovje, filozofijo in umetno inteligenco. Glavni del predstavitve pa bo namenjen skupnemu interdisciplinarnemu programu druge stopnje Kognitivna znanost, ki se izvaja v okviru Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko in Pedagoške fakultete in je del mednarodnega programa MEi:CogSci, ki poteka na štirih evropskih univerzah.

Predavatelji in študenti kognitivne znanosti vam bodo na voljo za vprašanja povezana s študijem in področjem kognitivne znanosti.

Informativni dan bo 7. 6. 2017 ob 15:00 v veliki predavalnici na Vegovi 4 v prostorih Pedagoške fakultete (vhod z dvorišča za stavbo; glej zemljevid).

Lepo vabljeni!
programski svet študija Kognitivna znanost

Preostali informativni dnevi:
- 14. 6. 2017 ob 16.00 na Pedagoški fakulteti (Kardeljeva ploščad 16)
- 7. 7. 2017 ob 16.00 na Pedagoški fakulteti (Kardeljeva ploščad 16)Postopek prijave in razpis za vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 2017/201812. (& 13.) 10. 2017, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2017
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra (12. in morebiti 13.) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2017 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje conference bo “Znanstveni pristopi k raziskovanju zavesti: premoščanje vrzeli in perspektiv”, vendar bodo obravnavani prispevki z vseh področji in pristopov h kognitivni znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih ter mladih in izkušenih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2017 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2017).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani multukonference Informacijska družba 2017.

Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!MEi:CogSci conference 2017, Budapest

Eötvös Loránd University
June 22, 2017 – June 24, 2017

The eleventh MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by Eötvös Loránd University. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.