Alt
Raziskovalec

mag Barbi Seme

Kabinet

Vegova ulica 4

  • EUTOPIA Evropska Univerza (koordinatorica povezane učne enote, WP2, Povezana učna enota Uvod v kognitivno znanost) (Erasmus+; 2023- ) / EUTOPIA European University (learning unit coordinator; WP2, Connected learning unit Introduction to cognitive science) (Erasmus+; 2023- )
  • INOVok (raziskovalka na Pedagoški fakulteti) (EU-NextGenerationEU, MVZI; “projekti ULTRA”, 2022-2025) / INOVok (researcher at the Faculty of Education) (EU-NextGenerationEU, MVZI; “ULTRA” projects; 2022-2025)
  • Razvoj programskega koncepta za “Center znanosti”, MVZI (vodja projekta) (2021-2022) / Development of a program concept for the “Science Center”, MVZI (project manager) (2021-2022)

Empirično raziskovanje doživljanja z metodo vzorčenja doživljanja (angl. ESM – experience sampling method), skupnostna oz. občanska znanost, vsakdanje blagostanje in vsakdanja doživljanja, kvantificiran jaz (angl. quantified self), komunikacija znanosti.

Barbi Seme je zaposlena kot raziskovalka na Centru za kognitivno znanost. Sodeluje pri projektu EUTOPIA, kjer koordinira dejavnosti povezane učne skupnosti Uvod v kognitivno znanost. Zaključila je magistrski študij likovne pedagogike, sedaj pa zaključuje še magistrski študij kognitivne znanosti. Njeni raziskovalni interesi so usmerjeni v snovanje projektov skupnostne oz. občanske znanosti na področju raziskovanja doživljanja. Tudi sicer ima velik interes na področju komuniciranja znanosti in tudi širše za področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika). Je soustanoviteljica Zavoda 404, mladinskega razvojno tehnološkega centra. Je del Centra za kognitivno znanost, Laboratorija za empirično fenomenologijo ter Slovenskega društva za kognitivno znanost.

Ostali zaposleni

Alt

Aleksander Malnič

Matematika-računalništvo

Alt

Stanislav Avsec

Fizika-tehnika

Alt

Eva Horvat

Matematika-računalništvo

Alt

Polona Mehle

Finančno - računovodska služba

Alt

Andraž Zuccato

Projektna pisarna

Bodi na tekočem