Ponudba programov

Programi za izpopolnjevanje (IZP programi) 2016/17

Predstavitve programov najdete v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17 na spletni povezavi   KATIS - Katalog programov nadaljevalnega izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo in šport

 

1. Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Torkar
PDF Predstavitveni zbornik

2. Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič
PDF Predstavitveni zbornik

3. Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva
(EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec
PDF Predstavitveni zbornik

4. Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak
PDF Predstavitveni zbornik

5. Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Slavko Kocijančič
PDF Predstavitveni zbornik

6. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)
(EN - PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION - CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Koordinatorja: izr. prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko in izr. prof. dr. Janez Vogrinc
PDF Predstavitveni zbornik


7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE
(PI-PV)
(EN - STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Koordinatorica: doc. dr. Darija Skubic
PDF Predstavitveni zbornik

Več o študijskem programu za pedagoško izpopolnevanje iz predšolske vzgoje ...


8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE
(PI-ZPA)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Koordinatorica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
PDF Predstavitveni zbornik

 Domača stran

Obvestilo: Interni izpit iz znanja angleškega jezika 2016/2017 (datum opravljanja preizkusa sporočimo naknadno)

 

9. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI  (PPPU-ČVT)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Koordinatorici: izr. prof. dr. Marija Kavkler in doc. dr. Olga Poljšak Škraban
PDF Predstavitveni zbornik

 

10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI)
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl

PDF Predstavitveni zbornik

 

11. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP)

(EN - SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Koordinatorica: dr. Suzana Pulec Lah

PDF Predstavitveni zbornik

_______________________________________________________________________________________________________________________

Posodobitveni programi (PSD programi) 2016/2017

 

Oznaka programa

Naslov programa

PSD-1

UPORABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV NA SPLETU

(Koordinatorica: mag. Lara Godec Soršak)

PSD-2

DOŽIVLJANJE IN RAZUMEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl)

PSD-3

PREVERJANJE ZNANJA PRI PREDMETU UMETNOSTNA ZGODOVINA IN NA MATURI
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl)

PSD-4 RAZVIJANJE PRAKTIČNIH SPRETNOSTI UČENCEV V KONTEKSTU TRAJNOSTI IN KREATIVNOSTI – MODUL TEKSTIL
(Koordinatorica: dr. Francka Lovšin Kozina)

PSD-5

SODOBNE TEME IN DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU PREHRANSKIH VSEBIN
(Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec)

PSD-6

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
(Koordinator: izr. prof. dr. Slavko Kocijančič)

PSD-7

NOVI UČNI PRISTOPI IN EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU FIZIKE
(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič)

PSD-8

NIZKOCENOVNO EKSPERIMENTALNO DELO IN POUK KEMIJE
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec)

PSD-9

UPORABA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI TERENSKEM POUKU BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA
(Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Torkar)

PSD-10

DELO Z MATEMATIČNO NADARJENIMI UČENCI
(Koordinator: doc. dr. Boštjan Kuzman)

Seminar bo 3. in 4. 2. 2017. Predstavitev vsebine je v Spletni učilnici PEF (prijavite se kot gost).

PSD-11

DIDAKTIČNE IGRE V NARAVOSLOVJU
(Koordinatorica: doc. dr. Jerneja Pavlin)

PSD-12

SPODBUJANJE NADARJENIH MLAJŠIH UČENCEV ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
(Koordinator: doc. dr. Boštjan Kuzman)

PSD-13

POJEMO, PLEŠEMO IN IGRAMO
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

PSD-14 ALERGIJSKE BOLEZNI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH: PREPREČEVANJE, PREPOZNAVA IN UKREPANJE V VRTCIH IN ŠOLAH
(Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak)

PSD-15 NOVOSTI NA PODROČJU STRATEGIJ POUČEVANJA SLOVENŠČINE IN NARAVOSLOVJA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OŠ
(Koordinatorica: doc. dr. Darja Skribe Dimec)

PSD-16 RAZISKOVALNI POUK NARAVOSLOVJA NA RAZREDNI STOPNJI
(Koordinatorica: dr. Ana Gostinčar Blagotinšek)

PSD-17 USTVARJALNI GIB V VRTCU IN ŠOLI
(Koordinatorica: dr. Vesna Geršak)

PSD-18 SLOVENSKI JEZIK V VRTCU IN ŠOLI
(Koordinator: doc. dr. Tomaž Petek)

PSD-19 ALTERNATIVNE LIKOVNE TEHNIKE ZA PREDŠOLSKO IN ZGODNJEŠOLSKO OBDOBJE
(Koordinatorica: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez)

PSD-20 ZGODNJE UČENJE NA PODROČJU LIKOVNE UMETNOSTI (S POUDARKOM NA MODERNI UMETNOSTI)
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl)

PSD-21 RANLJIVE DRUŽINE – RAZUMEVANJE IN PROŽNE OBLIKE ODZIVANJA NA NJIHIVE POTREBE
(Koordinatorica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban)

 

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri