Ponudba programov

Programi za izpopolnjevanje (IZP programi)

Predstavitve programov najdete v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na spletni povezavi   KATIS - Katalog programov nadaljevalnega izobraževanja.

 

1. Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Koordinator: dr. Gregor Torkar
PDF Predstavitveni zbornik

2. Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Koordinatorica: dr. Mojca Čepič
PDF Predstavitveni zbornik

3. Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva
(EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Koordinator: dr. Stojan Kostanjevec
PDF Predstavitveni zbornik

4. Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Koordinator: dr. Iztok Devetak
PDF Predstavitveni zbornik

5. Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Koordinator: dr. Slavko Kocijančič
PDF Predstavitveni zbornik

6. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)
(EN - PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION - CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Koordinatorja: dr. Mojca Juriševič in dr. Janez Vogrinc
PDF Predstavitveni zbornik


7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE
(PI-PV)
(EN - STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Koordinatorica: dr. Darija Skubic
PDF Predstavitveni zbornik


8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE
(PI-ZPA)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Koordinatorica: dr. Mateja Dagarin Fojkar
PDF Predstavitveni zbornik

 Domača stran

 

9. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI  (PPPU-ČVT)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Koordinatorici: dr. Marija Kavkler in dr. Olga Poljšak Škraban
Predstavitveni zbornik

 

10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI)
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Koordinatorica: dr. Metoda Kemperl

PDF Predstavitveni zbornik

 

11. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP)

(EN - SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Koordinatorica: dr. Suzana Pulec Lah

PDF Predstavitveni zbornik

 

12. IZPOPOLNJEVANJE IZ NARAVOSLOVJA (NAR)

(EN - Qualification Course in Science Education)

Koordinatorji: dr. Mojca Čepič, dr. Iztok Devetak, dr. Gregor Torkar

Predstavitveni zbornik

_______________________________________________________________________________________________________________________


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU programi) – 2021/2022


Zap.št.

Naslov programa

PPU-1

Formativno spremljanje učnega procesa z uporabo IKT

(Koordinatorica: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-2

Inovativno poučevanje z uporabo spletne učilnice 

(Koordinatorica: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-3

Interaktivna učna gradiva

(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

PPU-4

Učenje z raziskovanjem in projektno delo v poučevanju fizike 

(Koordinator: prof. dr. Mojca Čepič)

PPU-5

Uporaba IKT v podporo izvedbi projektnega učnega dela 

(Koordinator: prof. dr. Vesna Ferk Savec)

PPU-6

Težje vedenjske motnje

(Koordinatorica: dr. Tomaž Vec, doc.)

PPU-7

Delo z glasbeno nadarjenimi

(Koordinator: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

PPU-8

Digitalna banka nalog za angleščino za osnovnošolce z disleksijo

(Koordinator: Prof.dr. Karmen Pižorn in dr. Milena Košak Babuder, doc.)

PPU-9

Ustvarjalni gib – vzgoja za um, telo in srce   

(Koordinator: dr. Vesna Geršak, doc.)

PPU-10

Lutkovno-gledališko ustvarjanje v pedagoškem procesu 

(Koordinator: dr. Helena Korošec, viš.pred.)

PPU-11

Razvijanje odnosnih veščin v procesih sodelovanja s starši v kontekstih VIZ

(Koordinatorica: dr. Olga Poljšak Škraban, doc.)

PPU-12

Supervizija 1

(Koordinatorica: dr. Tomaž Vec, doc.)

PPU-13

Supervizija 2

(Koordinator: dr. Tomaž Vec, doc.)

PPU-14

Pojemo, plešemo in igramo 

(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri