Alt
izredni profesor

dr. Marko Slapar

Kabinet

Kabinet P033

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Osnove matematične analize / Fundamentals of Mathematical Analysis
 • Matematična analiza / Mathematical Analysis
 • Funkcije več spremenljivk / Functions of Several Variables
 • Izbrana poglavja iz analize / Selected topics in Analysis

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Magistrski seminar / Master’s Seminar

Raziskovalna področja / Research areas

 • kompleksna analiza v več spremenljivkah/ several complex variables
 • kompleksna geometrija / complex geometry
 • CR geometrija / CR geometry
 • Oka in mehka Oka teorija / Oka and soft Oka theory
 • nizko dimenzionalna topologija / low dimensional topology

Projekti / Projects

 • Holomorfne preslikave, geometrijska interpolacija in harmonična analiza. (Holomorphic mappings, geometric interpolation, and harmonic analysis.) Projekt financira ARRS. (1.8.2013-31.7.2016)
 • Interakcije med kompleksno analizo, minimalnimi ploskvami in parcialnimi diferencialnimi enačbami. (Interactions between complex analysis, minimal surfaces and PDEs). Projekt financira ARRS. (1.1.2016-31.12.2018)
 • Raziskovalni program Analiza in geometrija (Research program Analysis and geometry). Raziskovalni program financira ARRS. (1.1.2015-31.12.2020)

Ostali zaposleni

Alt

Karmen Pižorn

Temeljni pedagoški študij

Alt

Vesna Ferk Savec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Nataša Mojškerc

Socialna pedagogika

Alt

Aleksander Malnič

Matematika-računalništvo

Alt

Petra Zuccato

Referat

Bodi na tekočem