Alt
docentka

dr. Marjanca Kos

Kabinet

Kabinet P023

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Začetno naravoslovje / Beginner Natural Sciences – biology
 • Naravoslovje – biološke vsebine / Natural Sciences – biology
 • Medpredmetne povezave – projekti / Intersubject Connections – Projects
 • Didaktika biologije I / Didactics of Biology I
 • Narava v vrtcu, vrtec v naravi / Nature in Kindergarten, Kindergarten in Nature
 • Narava in mlajši otroci / Nature and Young Children

Raziskovalna področja / Research areas

 • začetno naravoslovje – biologija / early science – biology
 • igra in učenje na prostem / outdoor play and learning
 • odnos do živih bitiy / attitudes towards living beings
 • didaktika biologije / didactics of biology
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Projekti / Projects

 • Gozdna pedagogika v predšolskem obdobju: učenje zgodnjega naravoslovja ob prosti igri in vodenih dejavnostih v gozdu (interni projekt Pedagoške fakultete, 2015)

Ostali zaposleni

Alt

Jože Rugelj

Matematika-računalništvo

Alt

Primož Šparl

Matematika-računalništvo

Alt

Simona Prosen

Temeljni pedagoški študij

Alt

Francka Lovšin-Kozina

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Mojca Lipec-Stopar

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem