Alt
docentka

dr. Eva Horvat

Kabinet

Kabinet P033

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Matematika za razredni pouk / Mathematics for teachers
  • Elementarna geometrija / Elementary geometry
  • Funkcije več spremenljivk / Functions of several variables
  • Verjetnostni račun in statistika / Probability and statistics
  • Računalniška matematika / Mathematics of computer science
  • Kombinatorična optimizacija / Combinatorical optimization

Raziskovalna področja / Research areas

  • geometrijska topologija
  • teorija vozlov

Ostali zaposleni

Alt

Špela Hrast

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Marko Slapar

Matematika-računalništvo

Alt

Jerneja Novšak Brce

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Alenka Rot Vrhovec

Razredni pouk

Alt

Damjana Kogovšek

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Bodi na tekočem