Alt
docent

dr. Stojan Kostanjevec

Kabinet

Kabinet P034

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Gastronomija in kulinarika / Gastronomy and Cookery
 • Načrtovanje prehrane / Planning Nutrition
 • Poznavanje živil / Knowledge of Food
 • Šolska prehrana / School Nutrition
 • Načini prehranjevanja / Ways of Nutrition
 • Potrošniška vzgoja / Consumer Education
 • Prehrana bolnika / The Nutrition of the Patient
 • EPTE Prehrana in prehranska vzgoja / EPTE Nutrition and Nutrition Education
 • Zdravo prehranjevanje / Healthy Nutrition
 • Prehransko svetovanje / Nutrition Consultation

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Magistrski seminar / Master’s Seminar
 • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

Predmeti na Biotehniški fakulteti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle), University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Study Programe: Food Science and Nutrition

 • Didaktika prehranske vzgoje in izobraževanja / Nutrition Education Didactics

Predmeti na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju na 2. stopnji / Courses (Second Cycle), University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Study Programe: Dietetics

 • Prehranska oskrba otrok / Nutritional Care of Children and Young People

Raziskovalna področja / Research areas

 • prehranska pismenost / nutrition literacy
 • prehransko izobraževanje / nutrition education
 • prehranske navade / eating habits
 • potrošniško izobraževanje / consumer education

Projekti / Projects

 • Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju (akronim projekta: UŽIVAJMO V ZDRAVJU) / An integrated innovative approach for providing a healthy lifestyle with a focus on nutrition, physical activity, prevention and management of obesity among children, adolescents and adults, and reduction of health inequalities (Project acronym: ENJOY IN HEALTTH)
 • EU MENU 2, dostopno na: www.nijz.si/sl/zbiranje-podatkov-o-porabi-hrane-delovna-skupina-efsa/ EU MENU 2

Ostali zaposleni

Alt

Mateja Dagarin Fojkar

Temeljni pedagoški študij

Alt

Luka Leitinger

Temeljni pedagoški študij

Alt

Adrijana Mastnak

Matematika-računalništvo

Alt

Špela Hrast

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Luka Ribič

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem