Alt
izredna profesorica

dr. Helena Smrtnik Vitulić

Kabinet

Kabinet 315

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Razvojna psihologija (s pedagoško prakso I) / Developmental Psychology (with Pedagogical Practice I)
  • Razvojna in pedagoška psihologija / Developmental and Educational Psychology
  • Psihomotorični razvoj in učenje/ Psychomotoric Development and Learning
  • Strategije vključevanja in psihosocialnega prilagajanja / Strategies of Inclusion and Psychosocial Adaption

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Interdisciplinarni seminar / Interdisciplinary seminar

Raziskovalna področja / Research areas

  • čustva in uravnavanje čustev / emotions and emotion regulation
  • razvoj osebnosti / development of personality
  • dejavniki učne uspešnosti / indicators of academic achievement

Projekti / Projects

  • Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2016 – 31.12.2016).

Ostali zaposleni

Alt

Žan Rode

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Damjana Kogovšek

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Anja Žavbi

Referat

Alt

Mojca Zlokarnik

Likovna pedagogika

Alt

Marko Slapar

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem