Alt
izredna profesorica

dr. Vida Manfreda Kolar

Kabinet

Kabinet P030

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Didaktika matematike I / Didactics of Mathematics I
  • Didaktika matematike II / Didactics of Mathematics II

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Izbrane teme iz didaktike matematike / Selected Themes from the Didactics of Mathematics
  • Medpredmetno povezovanje / Intersubject Connection

Raziskovalna področja / Research areas

  • didaktika matematike / didactics of mathematics
  • reševanje matematičnih problemov / mathematical problem solving
  • razumevanje pojma število / understanding the concept of
  • razumevanje matematičnih pojmov / understanding of mathematical concepts

Ostali zaposleni

Alt

Mateja Peršak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Sašo Bojić

Finančno - računovodska služba

Alt

Polona Mehle

Finančno - računovodska služba

Alt

Barbara Kotar

Finančno - računovodska služba

Alt

Jurij Selan

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem