Alt
izredna profesorica

dr. Jelka Strgar

Kabinet

Kabinet P023

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Didaktika biologije III / Didactics of Biology III
  • Didaktika biologije IV / Didactics of Biology IV
  • Organizmi pri pouku biologije in naravoslovja / Organisms in Biology and Natural Science Instruction
  • Zaključni diplomski izpit / Final Graduation Exam

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Magistrski seminar / Master’s Seminar

Raziskovalna področja / Research areas

  • Didaktika biologije/ didactics of biology
  • Napačne predstave v biologiji / misconceptions in biology
  • Vrednotenje biološkega znanja / biological knowledge assessment
  • Rastlinska slepota / plant blindness

Ostali zaposleni

Alt

Zala Simčič

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Lara Godec Soršak

Razredni pouk

Alt

Andrej Prašnikar

Tehnična služba

Alt

Irena Nančovska-Šerbec

Matematika-računalništvo

Alt

Primož Pirnovar

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem