Alt
redna profesorica

dr. Milena Mileva Blažić

Kabinet

Kabinet 020

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Children’s Literature (Erasmus) / Children’s Literature (Erasmus)
 • Didaktika slovenščine (izpitni nastopi) / Teaching Literature (Exams)
 • EPTE Raznojezično in medkulturno izobraževanje / EPTE Plurilingual and intercultural Education
 • Erasmus konsultacije / Erasmus contact hours
 • Interkulturna Slovenija v multikulturni Evropi / Intercultural Slovenia in multicultural Europe
 • Jezik in književnost / Language and Literature
 • Književnost z didaktiko / Literature with didactics
 • Medpredmetno povezovanje / Cross-curricular projects
 • Mladinska književnost / Children’s Literature
 • Pravljičarstvo / Fairy Tales
 • Raziskovanje prakse / Practice research
 • Slikanica / Picture Books
 • Spoznavamo in predstavljamo Slovenijo / Intercultural Slovenia in multicultural Europe
 • Ustvarjalno pisanje / Creative Writing
 • Uvod v književnost / Introduction to Literature

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Jezik v vrtcu – PV II / Language in preschool
 • Medkulturna mladinska književnost – PRS / Multicultural children’s literature

 

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Interpretiranje književnih besedil v pedagoški praksi (pravljičarstvo) / Literary text and pedagogy (storyteling)
 • PHD Consultation (Erasmus)
 • Poučevanje medkulturne mladinske književnosti / Teaching multicultural children’s literature

Raziskovalna področja / Research areas

 • Humanistika, Literarna veda / Humanities, Literary science
 • didaktika slovenščine (književnosti) / literature teaching
 • slovenska književnost (slovenska mladinska književnost) / Slovenian literature (Slovenian children’s literature)
 • slovenska mladinska književnost / Slovenian children’s literature
 • medkulturnost,  pravljice, primerjalna mladinska književnost, literarna kultura, teorije pravljic / multicultural, fairy tales, comparative children’s literature, approaches to fairy tales

Ostali zaposleni

Alt

Urška Lamovec

Fizika-tehnika

Alt

Milena Valenčič-Zuljan

Temeljni pedagoški študij

Alt

Jurij Selan

Likovna pedagogika

Alt

Andreja Grčar

Knjižnica

Alt

Maruša Sirk

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem