Alt
redna profesorica

dr. Milena Mileva Blažić

Kabinet

Kabinet 020

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Children’s Literature (Erasmus) / Children’s Literature (Erasmus)
 • Didaktika slovenščine (izpitni nastopi) / Teaching Literature (Exams)
 • EPTE Raznojezično in medkulturno izobraževanje / EPTE Plurilingual and intercultural Education
 • Erasmus konsultacije / Erasmus contact hours
 • Interkulturna Slovenija v multikulturni Evropi / Intercultural Slovenia in multicultural Europe
 • Jezik in književnost / Language and Literature
 • Književnost z didaktiko / Literature with didactics
 • Medpredmetno povezovanje / Cross-curricular projects
 • Mladinska književnost / Children’s Literature
 • Pravljičarstvo / Fairy Tales
 • Raziskovanje prakse / Practice research
 • Slikanica / Picture Books
 • Spoznavamo in predstavljamo Slovenijo / Intercultural Slovenia in multicultural Europe
 • Ustvarjalno pisanje / Creative Writing
 • Uvod v književnost / Introduction to Literature

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Jezik v vrtcu – PV II / Language in preschool
 • Medkulturna mladinska književnost – PRS / Multicultural children’s literature

 

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Interpretiranje književnih besedil v pedagoški praksi (pravljičarstvo) / Literary text and pedagogy (storyteling)
 • PHD Consultation (Erasmus)
 • Poučevanje medkulturne mladinske književnosti / Teaching multicultural children’s literature

Raziskovalna področja / Research areas

 • Humanistika, Literarna veda / Humanities, Literary science
 • didaktika slovenščine (književnosti) / literature teaching
 • slovenska književnost (slovenska mladinska književnost) / Slovenian literature (Slovenian children’s literature)
 • slovenska mladinska književnost / Slovenian children’s literature
 • medkulturnost,  pravljice, primerjalna mladinska književnost, literarna kultura, teorije pravljic / multicultural, fairy tales, comparative children’s literature, approaches to fairy tales

Ostali zaposleni

Alt

Milena Košak Babuder

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Alenka Rot Vrhovec

Razredni pouk

Alt

Petra Brdnik Juhart

Predšolska vzgoja

Alt

Stanislav Avsec

Fizika-tehnika

Alt

Gregor Tarman

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem