Alt
docentka

dr. Mija M. Klemenčič Rozman

Kabinet

Kabinet 320

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Samopomoč v socialni pedagogiki / Self-Help in Social Pedagogy
 • Izbrana poglavja iz integrativne geštalt teorije / Selected Topics from Integrative Gestalt Theory
 • Travmatski dogodki in krizne situacije v vzgoji in izobraževanju / Traumatic events and crisis situations in education
 • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive Education
 • Raziskovalni projekt / Research Project
 • Zaključni izpit / Final Examination

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Družina, ženske študije in študije spola / Family, Women’s Studies and Gender Studies
 • Sodelovanje s starši in družino / Cooperation with Parents and the Family
 • Interdisciplinarna raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in izobraževanja / The Interdisciplinary Research Treatment of Themes from the Field of Education
 • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People

Raziskovalna področja / Research areas

 • Psihosocialne stiske mladih/ Youth in Psychosocial Distress
 • Pedagoško delo, ki temelji na poznavanju travme / Trauma-informed education
 • Podporne skupine in skupine za samopomoč / Support Groups and Self-Help Groups
 • Profesionalni razvoj / Professional Development
 • Sodelovanje s starši in družinami / Cooperation with Parents and Families

Projekti / Projects

 • Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah – CRP (2019-2021), ARRS in MZ
 • Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav (2017-2018), Ministrstvo za zdravje, preliminarna študija
 • Analiza stanja in ocena potreb med ranljivimi družinami in razvoj modela fleksibilne podpore zanje (2014), PeF UL interni projekt
 • Institucionalna podpora otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji (2013), PeF UL interni projekt

Ostali zaposleni

Alt

Janez Krek

Temeljni pedagoški študij

Alt

Roman Makše

Likovna pedagogika

Alt

Monika Zupančič

Matematika-računalništvo

Alt

Jelka Strgar

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Maja Burian Burian

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Bodi na tekočem