Alt
docent

dr. Gregor Bavdek

Kabinet

Kabinet P015

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Mehanika v poučevanju / Mechanics in Teaching
 • Matematične metode v fiziki 1 / Mathematical Methods in Physics 1
 • Osnove merjenj / Introduction to Measurements
 • Fizikalni eksperimenti 1 / Physics Experiments 1
 • Matematične metode v fiziki 2 / Mathematical Methods in Physics 2
 • Svetloba v poučevajnu / Light in Education
 • Osnove moderne fizike / Fundamentals of Modern Physics
 • Fizika snovi / Physics of Matter
 • Atomi, molekule, jedra / Atoms, Molecules, Nuclei

Raziskovalna področja / Research areas

 • morfološka in elektronska struktura tankih filmov / morphological and electronic structure of thin films
 • dinamika prenosa naboja v tankih plasteh / charge transfer dynamics in thin layers
 • samoureditvene nanostrukture / selfarranging nanostructures

Ostali zaposleni

Alt

Urban Kordeš

Socialna pedagogika

Alt

Barbara Sicherl Kafol

Razredni pouk

Alt

Petra Marusic

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Ivanka Jankovič

Referat

Alt

Romina Plešec Gasparič

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem