Alt
docentka

dr. Ana Gostinčar - Blagotinšek

Kabinet

Kabinet P013

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Didaktika fizike I in II / Didactics of Physics I, II
 • Začetno naravoslovje – fizika / Beginner Natural Sciences – Physics
 • Učenje naravoslovja z raziskovanjem / Inquiry Based Science Learning
 • Igra in naravoslovje / Play and Natural Sciences
 • Tokovi in energija v okolju / Currents and Energy in the Environment

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Zanimiva fizika za mlajše učence / Interesting Physics for Younger Pupils

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika fizike / didactics of physics
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy
 • začetno naravoslovje / early science

Projekti / Projects

 • SUSTAIN (Supporting Science Teaching Advancement through Inquiry): www.fondation-lamap.org/en/sustain (540149-LLP-1-2013-1-FR-COMENIUS-CNW, trajanje od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2016). Projekt je namenjen vzgoji za trajnostni razvoj z uporabo raziskovalnega pouka naravoslovja (IBSE). Nacionalna koordinatorica: Ana Gostinčar Blagotinšek
 • Poučevanje in učenje zahtevnejših interdisciplinarnih fizikalnih vsebin (Temeljni in aplikativni raziskovalni projekt)
 • The FIBONACCI Project – Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education in Europe (FP7, Science and Society). Nacionalna koordinatorica: Ana Gostinčar Blagotinšek
 • POLLEN-Seed cities for science, a community approach for a sustainable growth of science education in Europe (FP6, Science and Society). Nacionalna koordinatorica: Ana Gostinčar Blagotinšek

Ostali zaposleni

Alt

Janja Košir

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Rimi Pavlović

Razredni pouk

Alt

Janez Jamšek

Fizika-tehnika

Alt

Uršula Podobnik

Predšolska vzgoja

Alt

Ana Jamnik

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem