Alt
učiteljica veščin

mag. Aleksandra Hribar

Kabinet

Kabinet 111

Izvajanje predmetov na 1. stopnji

  • Tuji jezik (nemški jezik) (študijski program Razredni pouk)
  • Tuj jezik (študijski program Socialna pedagogika)
  • Tuji jezik (AN ali NE) (študijski program Likovna pedagogika)
  • Tuji jezik (študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika)
  • Tuj jezik (študijski program Logopedija in surdopedagogika)
  • Tuji jezik (študijski program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav)

Ostali zaposleni

Alt

Vesna Blagotinšek

Likovna pedagogika

Alt

Tina Rozmanič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Črtomir Frelih

Likovna pedagogika

Alt

Andrej Brumen Čop

Likovna pedagogika

Alt

Toma Strle

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem