Alt
učiteljica veščin

mag. Aleksandra Hribar

Kabinet

Kabinet 111

Izvajanje predmetov na 1. stopnji

  • Tuji jezik (nemški jezik) (študijski program Razredni pouk)
  • Tuj jezik (študijski program Socialna pedagogika)
  • Tuji jezik (AN ali NE) (študijski program Likovna pedagogika)
  • Tuji jezik (študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika)
  • Tuj jezik (študijski program Logopedija in surdopedagogika)
  • Tuji jezik (študijski program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav)

Ostali zaposleni

Alt

Maja Burian Burian

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Tjaša Filipčič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Barbi Seme

Socialna pedagogika

Alt

Mitja Golob

Služba za informatiko

Alt

Primož Pirnovar

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem