Alt
docentka

dr. Saša Dolenc

Kabinet

Kabinet P074

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Fizika v naravoslovju / Physics in Nature Science
 • Tokovi in energija v okolju / Currents and Energy in the Environment
 • Tehniška fizika / Technical Physics
 • Fizikalni pogled na naravo / Physics and Nature
 • Učenje naravoslovja z raziskovanjem / Inquiry Based Science Learning
 • Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju / Teaching Physics Content in Natural Sciences

 • CHAIN REACTION: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education
  Trajanje projekta: 1. 10. 2012 – 31. 12. 2015
  Program: FP7
 • Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje – tekoči kristali
  Trajanje projekta: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • SECURE – Science Education Curriculum Research
  Trajanje projekta: 1.10.2010 – 21.10.2013
  Program: FP7
 • The FIBONACCI Project – Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education in Europe
  Trajanje projekta: januar 2010 – februar 2013
  Program: FP7

 • didaktika fizike in naravoslovja / didactics of Physics
 • sodobni materiali / modern materials

Ostali zaposleni

Alt

Helena Korošec

Predšolska vzgoja

Alt

Simona Prosen

Temeljni pedagoški študij

Alt

Jelka Strgar

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Milena Mileva Blažić

Razredni pouk

Alt

Tjaša Dražnik

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem