Alt
redni profesor

dr. Matija Cencelj

Kabinet

Kabinet P033

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Elementarna geometrija / Elementary geometry
  • Višja geometrija / Higher geometry
  • Matematika v umetnosti / Mathematics in arts

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Geometrija nekoč in danes / Geometry Past and Present

Raziskovalna področja / Research areas

Topologija in geometrija nasploh, še posebej / Topology and Geometry, in particular:

  • Kohomološka teorija dimenzije / Cohomological dimension theory
  • Teorija razširitev / Extension theory
  • Groba geometrija / Coarse geometry

Projekti / Projects

  • Temeljni raziskovalni program: Topologija, geometrija in nelinearna analiza (Research Programme: Topology, geometry and nonlinear analysis) (1.1.1999 – 31.12. 2020)
  • Splošna topologija in metode teorije množic. (General topology and set theoretic methods) (1.8.2013 – 31.7.2016)
  • Limitne množice iteracijskih sistemov v dimenzijah 3 in 4. (Limit sets of iterative systems in dimension 3 and 4) (1.7. 2014 – 30. 6. 2017)

Ostali zaposleni

Alt

Helena Korošec

Predšolska vzgoja

Alt

Toma Strle

Socialna pedagogika

Alt

Žan Rode

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Tanja Kodra

Referat

Alt

Andrej Prašnikar

Tehnična služba

Bodi na tekočem