Alt
docentka

dr. Helena Korošec

Kabinet

Kabinet 020

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Lutke, drama, mediji / Puppets, drama and medias
 • Ustvarjalni gib in lutka pri pouku / Creative movement and puppets in the class
 • Učenje in poučevanje oseb z zmernimi in težjimi motnjami v razvoju / Teaching and Instructing People with Severe Mental Development Disturbances II
 • Lutkarstvo / Puppetry
 • Ustvarjanje z lutkami / Creating with puppets
 • Oder Pedagoške fakultete / Stage of Faculty of Education
 • Na šolskem odru / On the school stage
 • Medpredmetne povezave – projekti / Intersubject Connections – Projects

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Vzgoja skozi umetnost / Education through Art
 • Umetnost v kurikulu za vrtce / Art in Kindergarten Curriculum
 • Medpredmetne povezave / Intersubject Connections

Raziskovalna področja / Research areas

 • Didaktika gledališča v izobraževanju / didactics of Drama in Education
 • Vloga lutke v vzgoji in izobraževanju / the role of puppets in education
 • Vloga lutke in gledališča v otrokovem razvoju / the role of puppets and drama in child’s development
 • Priprava in izvedba lutkovne predstave / Development and presenting puppet show

Projekti / Projects

 • Medpredmetno povezovanje – naravoslovje, družboslovje in umetnost, (lutke in ustvarjalni gib); interni projekt Pef. Marec 2016 – marec 2017. Intersubject
 • Connections – science, social studies and art(puppets and creative movement); March 2016 – March 2017.

Ostali zaposleni

Alt

Stojan Kostanjevec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Vesna Geršak

Predšolska vzgoja

Alt

Barbara Rovšek

Fizika-tehnika

Alt

Mojca Juriševič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Gregor Bavdek

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem