naslov1

Predstavitev

Katedra za tehniško izobraževanje deluje v sklopu Oddelka za fiziko in tehniko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Na prvi stopnji študija člani katedre izvajamo obvezne ter izbire predmete iz tehnike na študijskem programu Dvopredmetni učitelj. Izvajamo tudi didaktiko tehnične vzgoje za programa Razredni pouk in Predšolska vzgoja.

Sodelujemo tudi pri izvajanju druge bolonjske stopnje študijskega programa Poučevanje, smer Predmetno poučevanje ter tretje stopnje (doktorski študij) na smeri Izobraževanje učiteljev, znanstveno področje Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike.

Pri izvajanju študijskega programa na vseh stopnjah sodelujejo tudi kolegi s Fakultete za strojništvo UL.
Znanstveno raziskovalno delo članov je usmerjeno v tehniško izobraževanje, delno pa tudi v raziskave na drugih znanstvenih področjih tehnike in naravoslovja.

Naši bodoči študenti najdete več informacij o študiju pod naslovoma Študij in zaposlitev in Utrinki.

Kontakt: Stanislav Avsec, stanislav.avsecsk

Načrtovanje in izdelava spletne strani: Slavko Kocijančič