Katedra za računalništvo in didaktiko računalništva
O fakulteti

Katedra za računalništvo in didaktiko računalništva

Aktualno

Razstava študentov likovne pedagogike na Kitajskem

Zaključna produkcija študentk pri predmetu Lutkarstvo

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Simone Rogič Ožek

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Poslanstvo

Na Katedri za računalništvo in didaktiko računalništva se pedagoško in raziskovalno ukvarjamo z dvema ključnima področjema. Prvo je usposabljanje učiteljev za poučevanje računalništva v osnovnih in srednjih šolah, za svetovanjem drugim učiteljem in strokovnim delavcem za smisleno in učinkovito uporabo digitalnih tehnologij v učnem procesu in za opismenjevanje različnih ciljnih skupin na področju splošnih digitalnih kompetenc. Drugo področje pa je raziskovanje in razvoj strokovno utemeljene uporabe digitalnih tehnologij v procesih učenja in razvijanje digitalnih kompetenc za učenje in poučevanje.

Katedra za računalništvo in didaktiko računalništva (1)

Ves čas spremljamo raziskovanje na obeh omenjenih področjih in tudi sami prispevamo rezultate svojega raziskovalnega dela, hkrati pa dognanja znanosti sproti prenašamo v prakso s svojim pedagoškim delom, ki je namenjeno študentom, bodočim učiteljem in strokovnjakom na področju digitalnih izobraževalnih tehnologij, ter učiteljem osnovnih in srednjih šol v obliki stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Pedagoška dejavnost

Člani Katedre izvajamo svoje pedagoško delo v okviru prvostopnejskega študijskega programa Dvopredmetni učitelj, smer računalništvo, in drugostopenjskega študijskega programa Predmetno poučevanje, smer računalništvo. Poleg tega izvajamo več predmetov s področja razvijanja digitalnih komptenc za izobraževanje za študijske programe Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Likovna pedagogika, Socialna pedagogika, Razredni pouk in Dvopredmetni učitelj na prvi stopnji ter v študijskih programih Poučevanje, Specialna in rehabiltacijska pedagogika in Muzejska pedagogika na drugi stopnji. Sodelujemo tudi pri izvedbi študijskega programa tretje stopnje Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede.

Raziskovalna dejavnost

Naše raziskovalno delo je osredotočeno na obe glavni področji katedre, na didaktiko računalništva in uporabo digitalnih tehnologij za učenje in poučevanje. Na obeh področjih dajemo velik poudarek sodobnim oblikam pedagoškega dela z aktivnimi oblikami učenja, novimi vlogami učitelja in zagotavljanju kakovostne povratne informacije učencem.

Poseben poudarek dajemo snovanju in uporabi didaktičnih iger v učnem procesu ter modeliranju in formalizaciji znanja.
V zadnjih 10 letih smo člani katedre sodelovali v 11 mednarodnih in 3 domačih raziskovalnih projektih s področja uporabe digitalnih tehnologij v izobraževanju in s področja snovanja in uporabe didaktičnih iger v izobraževanju.

Podrobneje o katedri

Bodi na tekočem