Alt
docentka

dr. Uršula Podobnik

Kabinet

Kabinet 235

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Likovna didaktika s prakso 1 / Art didactics with practice 1
 • Likovna didaktika s prakso 2 / Art didactics with practice 2
 • Teorija likovnosti z didaktiko / The Theory of Art with Didactics
 • Likovna didaktika 1 / Art didactics 1
 • Likovna didaktika 2 / Art didactics 2
 • Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: likovna vzgoja / Teaching and Instructing Children with SN: Art Education
 • Likovna vzgoja / Art Education

Raziskovalna področja / Research areas

 • Likovna didaktika / Visual arts didactics
 • Likovna vzgoja v predšolskem obdobju / Visual arts in preschool education
 • Pomen likovnosti v osnovnošolskem izobraževanju / The role of fine arts in elementary school education
 • Likovnost pri otrocih s PP / Children with special needs visual art expression

Ostali zaposleni

Alt

David Rihtaršič

Fizika-tehnika

Alt

Metoda Kemperl

Likovna pedagogika

Alt

Tatjana Devjak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Danijela Pušnik

Finančno - računovodska služba

Alt

Adrijana Mastnak

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem