Alt
docentka

dr. Vesna Geršak

Kabinet

Kabinet 236

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Plesno izražanje / Dance Expression
 • Plesno gledališče / Dance Theatre
 • Ustvarjalni gib pri pouku / Creative Movement in Instruction
 • Ustvarjalni gib in lutka pri pouku / Creative Movement and Puppetry in the Classroom
 • Izražanje z gibom/pomoč z umetnostjo / Expression with Movement/Assistance with Art
 • Ustvarjalni gib in plesna pedagogika / Creative movement and dance pedagogy
 • Oder Pedagoške fakultete / Faculty of Education Stage

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Umetnost v kurikulu za vrtce / Art in Kindergarten Curriculum
 • Vzgoja skozi umetnost / Education through Art
 • Gledališče in ustvarjalni gib v poučevanju / Theatre and Creative Movement in Teaching

Raziskovalna področja / Research areas

 • plesna pedagogika / dance pedagogy
 • ustvarjalni gib / creative movement
 • utelešena kognicija / embodied cognition
 • integracija umetnosti v učenje in poučevanje / arts integration

Projekti / Projects

 • Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo (Creative movement – ArtsBridge) v sodelovanju z Univerzo Delaware, JSKD, Mestnim muzejem Ljubljana in osnovnimi šolami (od leta 2015 dalje), vodja projekta.
 • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008 – 2013 / The Professional Training of Professional Workers to Include the Elements of the Special Pedagogical Principles of the Reggio Emilia Concept in the Area of Preschool Education in the years 2008 – 2013, sodelavka – raziskovalka. Projekt je bil financiran iz ESS in MŠŠ RS.

Ostali zaposleni

Alt

Polona Gradišek

Temeljni pedagoški študij

Alt

Urška Žerak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Janez Gartner

Tajništvo

Alt

Erna Žgur

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Mojca Peček-Čuk

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem