Alt
docentka

dr. Vesna Geršak

Kabinet

Kabinet 236

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Plesno izražanje / Dance Expression
 • Plesno gledališče / Dance Theatre
 • Ustvarjalni gib pri pouku / Creative Movement in Instruction
 • Ustvarjalni gib in lutka pri pouku / Creative Movement and Puppetry in the Classroom
 • Izražanje z gibom/pomoč z umetnostjo / Expression with Movement/Assistance with Art
 • Ustvarjalni gib in plesna pedagogika / Creative movement and dance pedagogy
 • Oder Pedagoške fakultete / Faculty of Education Stage

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Umetnost v kurikulu za vrtce / Art in Kindergarten Curriculum
 • Vzgoja skozi umetnost / Education through Art
 • Gledališče in ustvarjalni gib v poučevanju / Theatre and Creative Movement in Teaching

Raziskovalna področja / Research areas

 • plesna pedagogika / dance pedagogy
 • ustvarjalni gib / creative movement
 • utelešena kognicija / embodied cognition
 • integracija umetnosti v učenje in poučevanje / arts integration

Projekti / Projects

 • Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo (Creative movement – ArtsBridge) v sodelovanju z Univerzo Delaware, JSKD, Mestnim muzejem Ljubljana in osnovnimi šolami (od leta 2015 dalje), vodja projekta.
 • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008 – 2013 / The Professional Training of Professional Workers to Include the Elements of the Special Pedagogical Principles of the Reggio Emilia Concept in the Area of Preschool Education in the years 2008 – 2013, sodelavka – raziskovalka. Projekt je bil financiran iz ESS in MŠŠ RS.

Ostali zaposleni

Alt

Katja Bukovnik

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Nataša Mojškerc

Socialna pedagogika

Alt

Milena Mileva Blažić

Razredni pouk

Alt

Slavko Kocijančič

Fizika-tehnika

Alt

Francka Lovšin-Kozina

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem