Alt
docent

dr. David Rihtaršič

Kabinet

Kabinet P059

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Elektrotehnika / Electrotechnic
 • Elektronika / Electronics
 • Projekti iz elektronike / Projects form Electronics
 • Tehnišni praktikum 4 / Technical Practicum 4
 • Robotika / Robotics
 • Računalnik v pouku fizike / Computers in Physics Education
 • Projekti iz mehatronike / Projects in Mechatronics

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected Themes from Technology with Didactics

Raziskovalna področja / Research areas

 • poučevanje robotike / robotics education

Projekti / Projects

 • Računalniško podprt laboratorij pri pouku naravoslovja in tehnike. (Computerised laboratory in science and technology teaching – part 2) Glavni namen projekta je bila uporaba IKT orodij v izobraževanju naravoslovja in tehnike. / The main objective of the ComLab project was to integrate different ICT tools in science and technology teaching. (2005-2007)
 • E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete. (E-books for selected science and technical subjects). Namen projekta je bil narediti e-gradiva za različne naravoslovno tehnične predmete osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. / The aim of the project was to make e-learning materials for a variety of science and technical subjects of primary and secondary education. (2005-2007)
 • Sistem za monitoring okolja s čebelami – SiMOČ (System for monitoring of environment with honeybees). Namen projekta je bil sistematično zbiranje in vrednotenje funkcionalnih lastnosti medu in drugih čebeljih pridelkov za določanje onesnaženosti okolja. / The aim of the project was to systematically collect and evaluate the functional properties of honey and other bee products to determine environmental pollution. (2009-2010).
 • INFIRO – Integracija fizikalnega pristopa v laboratorije za robotiko (INFIRO- integrated physics approach to robotics laboratory). Eden glavnih ciljev projekta InFiRo je bil razvoj in izvedba sodobnega učnega procesa, v katerem z IKT orodji realiziramo integracijo realnega in virtualnega laboratorija. / The main objectives of the proposed project are related to the development and implementation of contemporary learning process by using ICT tools integrating real and virtual laboratory. (2011-2013)
 • Verižna reakcija (Chain Reaction). Glavni nameni projekta so bili razvijanje naravoslovno-tehniškega razmišljanja in praktičnih spretnosti sodelujočih učencev ter prilagoditev in razširitev nabora gradiv za raziskovalno učenje naravoslovja in tehnike. / The main aims of the project were the development of science and technology thinking and practical skills of the pupils involved and to adapt and expand the range of materials for research and learning of science and technology education. (2013-2016).

Ostali zaposleni

Alt

Dejan Ozebek

Matematika-računalništvo

Alt

Bernarda Urankar

Fizika-tehnika

Alt

Primož Šparl

Matematika-računalništvo

Alt

Andrej Brumen Čop

Likovna pedagogika

Alt

Polona Gradišek

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem