Alt
izredni profesor

dr. Slavko Gaber

Kabinet

Kabinet 119

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Sociologija vzgoje / Sociology of education
 • Sociologija družine / Sociology of family
 • Sociološki vidiki družinske ekonomike / Sociological aspects of home economics
 • Spol in vzgoja / Gender and education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Pravičnost in učinkovitost / Equity and efficiency in education
 • Moč in edukacija / Power and education
 • Organizacija in kakovost edukacije / Organisation and quality of education

Raziskovalna področja / Research areas

 • pravičnost in enakost v edukaciji / equity and equality in education
 • primerjava sistemov edukacije / comparative education
 • spremljanje in zagotavljanje kakovosti v polju vzgoje in izobraževanja / quality assurance in education
 • demokracija in vzgoja / democracy and education

Projekti / Projects

 • Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki. / Gender structure of the contemporary Slovene society and gender positioning in the field of politics
 • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. / Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices

Ostali zaposleni

Alt

Nina Amon Podobnikar

Socialna pedagogika

Alt

Tanja Sraka Mohar

Služba za informatiko

Alt

Tina Rozmanič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Ana Bezenšek

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Mateja Matjašič

Projektna pisarna

Bodi na tekočem