Alt
izredni profesor

dr. Slavko Gaber

Kabinet

Kabinet 119

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Sociologija vzgoje / Sociology of education
 • Sociologija družine / Sociology of family
 • Sociološki vidiki družinske ekonomike / Sociological aspects of home economics
 • Spol in vzgoja / Gender and education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Pravičnost in učinkovitost / Equity and efficiency in education
 • Moč in edukacija / Power and education
 • Organizacija in kakovost edukacije / Organisation and quality of education

Raziskovalna področja / Research areas

 • pravičnost in enakost v edukaciji / equity and equality in education
 • primerjava sistemov edukacije / comparative education
 • spremljanje in zagotavljanje kakovosti v polju vzgoje in izobraževanja / quality assurance in education
 • demokracija in vzgoja / democracy and education

Projekti / Projects

 • Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki. / Gender structure of the contemporary Slovene society and gender positioning in the field of politics
 • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. / Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices

Ostali zaposleni

Alt

Andrej Prašnikar

Tehnična služba

Alt

Tanja Kodra

Referat

Alt

Sonja Jejčič

Fizika-tehnika

Alt

Neža Podlogar

Temeljni pedagoški študij

Alt

Luka Leitinger

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem