Alt
izredni profesor

dr. Jurij Selan

Kabinet

Kabinet 043/008

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Likovna teorija 1, 2, 3, 4 / Visual Art Theory 1, 2, 3, 4
 • Grafično oblikovanje 1, 2 / Graphic Design 1, 2

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Likovna teorija / Visual Art Theory

Raziskovalna področja / Research areas

 • Likovni jezik / Visual language
  Likovna gramatika (likovni elementi, likovna morfologija, likovna sintaksa) / Visual Art Grammar (Art Elements, Art Morphology, Art Syntax (Space and Composition))
  Odnos med likovnim in besednim jezikom / Relationship between Visual and Verbal Language
  Vloga likovnega jezika v likovnem izobraževanju / The Role of Visual Language in Art Education
 • Umetnost in diskurz / Art and Discourse
  Primarni in sekundarni diskurz / Primary and Secondary Discourse
  Sodobna umetnost in diskurz / Contemporary Art and Discourse
  Hipotetična umetnost / Hypothetical Art
  Diskurz in likovno izobraževanje / Discourse and Art Education
 • Umetnostna hermenevtika in interpretacija / Art Hermeneutics and Interpretation
 • Barva in Oblika / Colour and Shape
  Barvni modeli v umetnosti in v znanosti / Colour models in Art and Science
  Barvni in oblikovni modeli / Colour and Shape Models

Ostali zaposleni

Alt

Nejc Kavka

Razredni pouk

Alt

Katja Šikonja Brajkovič

Knjižnica

Alt

Robert Potočnik

Likovna pedagogika

Alt

Alenka Vidrih

Predšolska vzgoja

Alt

Alenka Humar Resnik

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem