Alt
redna profesorica

dr. Karmen Pižorn

Kabinet

Kabinet 042

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Tuji jezik (angleški), RP / Foreign language (English), Primary Education
 • Angleščina I – jezikovne zmožnosti, RP / English I – language skills, Primary Education
 • Angleščina III – priprava na izpit na ravni C1 / English III – Preparation for the Exam at C1 level
 • Strokovna angleščina za kemike / English for Chemists
 • Angleščina skozi osnovnošolski kurikul / English Through Primary School Curriculum
 • EPTE Raznojezično in medkulturno izobraževanje / EPTE Plurilingual and Intercultural Education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Didaktika angleščine na zgodnji stopnji II / Early English Language Teaching Methodology II

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika angleščine / English Language Teaching Methodology
 • preverjanje in ocenjevanje znanja tujih jezikov / language assessment
 • učenje in poučevanje tujih jezikov na zgodnji stopnji / early foreign language learning and teaching
 • usvajanje tujih in drugih jezikov / foreign and second language acquisition

Projekti / Projects

 • DYSTEFL2 – Disleksija za učitelje angleščine kot tujega jezika / DYSTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language
  Prijavitelj: University of Lodz, Poljska; Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v projektu Erasmus+ DysTEFL2 z naslovom Disleksija za učitelje angleščine kot tujega jezika, v katerem želimo proučiti potrebe v praksi in usposabljati učitelje angleščine kot tujega jezika pri izobraževanju in vključevanju učencev z disleksijo pri predmetu angleščina. Cilj usposabljanja je pridobitev specialnih znanj s področja dela z učenci z disleksijo (prepoznavanje težav in izvajanje strategij dela pri tej skupini učencev), hkrati pa tudi profesionalni razvoj in napredek. Obdobje projekta: 01/09/2014 – 31/08/2016; Članici projektne skupine: dr. Karmen Pižorn in dr. Milena Košak Babuder

Ostali zaposleni

Alt

Andrej Brumen Čop

Likovna pedagogika

Alt

Tanja Petrušič

Razredni pouk

Alt

Ana Bezenšek

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Sonja Jejčič

Fizika-tehnika

Alt

Janez Jerman

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Bodi na tekočem