Alt
asistentka

dr. Romina Plešec Gasparič

Kabinet

Kabinet 131

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Šolska pedagogika z didaktiko / School Pedagogy with Didactics
 • Didaktika / Didactics
 • Didaktika s pedagoško prakso I / Didactics with Pedagogical Practice I
 • Didaktika z osnovami informacijsko-komunikacijske tehnologije / Didactics with the Fundamentals of Information and Communication Technology
 • Teaching methods (Erasmus)
 • Pedagoy and Didactics (EPTE)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Didaktika s pedagoško prakso / Didactics with Pedagogical Practice
 • Profesionalni razvoj skozi področja kurikuluma / Professional Development Across Curriculum

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika / didactics
 • učne oblike / within-class pupil grouping
 • pedagoška praksa / teaching practice

Projekti / Projects

 • Razvoj inovativnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju ob upoštevanju rezultatov mednarodnih primerjalnih študij (The development of innovative and creative approaches to teaching and learning, considering the results of international comparative studies), Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem; Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Pedagoški inštitut; delno financiranje Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS. (1. 1. 2009–15. 9. 2009)
 • Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja (Preparation of the conceptual basis for upgrading the education system), Zavod za šolstvo in šport; delno financiranje Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS. (16. 2. 2010–30. 6. 2011)
 • Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno – izobraževalnem sistemu (11. 6. 2010 – 30. 3. 2012) (Vodja projekta: dr. Janez Vogrinc) (The analysis of key factors of providing quality knowledge in the educational system.)

Ostali zaposleni

Alt

Brina Kurent

Fizika-tehnika

Alt

Milena Repa

Knjižnica

Alt

Dragan Marušič

Matematika-računalništvo

Alt

Monika Zupančič

Matematika-računalništvo

Alt

Janez Jamšek

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem