Alt
redna profesorica

dr. Tjaša Filipčič

Kabinet

Kabinet 208

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Učenje in poučevanje: športna vzgoja/ Teaching and education: physical education
  • Psihomotorični razvoj in učenje/Psychomotor development and learning
  • Učenje in poučevanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb (3.letnik)/ Teaching and education of individuals with physical impairments and individuals with cronic illnes
  • Zagotavljanje kakovosti gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb /Quality of life of individuals with physical impairments and cronic illnes
  • Praksa 2/ Practice 2
  • C in D izbirni predmet: Gibalne igre za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami/ Obtional subject: Movement games for children and youth with special needs

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

  • Izbrana poglavja iz področja SRP (gibalno ovirani)/ Selected topics in the field of special education (physical impairments)

Raziskovalna področja / Research areas

  • prilagojena gibalna dejavnost/ adapted physical activity
  • kvaliteta življenja invalidov/ quality of life of people with disabilities

Projekti / Projects

  • Vodja projekta Norveškega finančnega mehanizma »Aktivni, zdravi in zadovoljni – projekta integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju« Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite/ Leader of the Project Active, Healthy and Satisfied- integration of people with special needs into sport activity with the aim to minimize inequality in health. Paraolympic Comitee Slovenia. Project is suported via Norwegian financial mechanism.

Ostali zaposleni

Alt

Tatjana Hodnik

Matematika-računalništvo

Alt

Barbi Seme

Socialna pedagogika

Alt

Katja Šikonja Brajkovič

Knjižnica

Alt

Ivana Komljen

Temeljni pedagoški študij

Alt

Nika Šušterič

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem