Alt
docentka

Mojca Lipec-Stopar

Kabinet

Kabinet 110

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Uvod v SRP – teoretske in zakonske osnove / An Introduction to SRP – Theoretical and Legal Bases
  • Uvod v SRP – skupine oseb in edukacija / An Introduction to SRP – Groups of People with special needs, Education
  • Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami / Learning and Instructing Children with Special Needs
  • Pismenost in opismenjevanje / Literacy
  • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike / Basics of Special Education and Rehabilitation

Raziskovalna področja / Research areas

  • edukacijski programi za osebe s posebnimi potrebami / educational programs for special needs people
  • pristopi za učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami / teaching and learning strategies for people with special needs
  • razvijanje pismenost otrok s posebnimi potrebami / literacy development of special needs students

Projekti / Projects

  • Opis in verifikacija vedenjskih znakov pozornosti pri učenju s pomočjo IKT (interni projekt 2016)

Ostali zaposleni

Alt

Nina Kos

Tajništvo

Alt

Metoda Kemperl

Likovna pedagogika

Alt

Vesna Geršak

Predšolska vzgoja

Alt

Katja Bukovnik

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Matej Vošnjak

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Bodi na tekočem