Alt
redni profesor

dr. Slavko Kocijančič

Kabinet

Kabinet P076

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Elektronika / Electronics
 • Elektrotehnika / Electrical Engineering
 • Projekti iz elektronike / Projects in Electronics
 • Robotika / Robotics
 • Energetika / Energetics
 • Računalnik v pouku fizike / Computers in Physics Education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja tehnike z didaktiko / Selected Topis from Technology with Didactics

Raziskovalna področja / Research areas

 • tehniško izobraževanje / Technology Education
 • poučevanje elektrotehnike in robotike / teaching electrical engineering and robotics
 • digitalni merilni in krmilni sistemi v izobraževanju / data acquisition systems in education

Projekti / Projects

 • Chain reaction – A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education www.chreact.si
  06. 2013–05. 2016 EU, 7. okvirni program
 • Integrated physics approach to robotics designed laboratory metodika.phy.hr/infiro/
  10. 2011–09. 2013 LLP: Leonardo da Vinci
 • Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching
  www.pef.uni-lj.si/eprolab/comlab/
  10. 2005–12. 2007 LLP: Leonardo da Vinci
 • Sistem za monitoring okolja s čebelami – SiMOČ
  09. 2008–08. 2010 ARRS: Ciljni raziskovalni program

Ostali zaposleni

Alt

Janja Košir

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Tanja Sraka Mohar

Služba za informatiko

Alt

Urška Žerak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Špela Hrast

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Mojca Lipec-Stopar

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem