Alt
docentka

dr. Nika Jenko

Kabinet

Kabinet 110

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: slovenščina / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Slovene
  • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive Education
  • Informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami / Information and Communication Technologies in Education of
  • People with Special Needs
  • Opismenjevanje in pismenost / Literacy Development
  • Zagotavljanje kakovosti življenja gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb / Ensuring the Quality of Life of Movement Impaired and Long-Term Ill People

Raziskovalna področja / Research areas

  • bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji / reading literacy of students with intelectual disability
  • vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vključevanju učencev z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe izobraževanja / the role of information and communication technologies for inclusion of students with physical disabilities
  • pristopi za zagotavljanje kakovosti življenja dolgotrajno bolnih učencev / approaches for ensuring the quality of life of students with long-term illness

Ostali zaposleni

Alt

Matej Zapušek

Matematika-računalništvo

Alt

Ingrid Žolgar Jerkovič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Ambrož Kregar

Fizika-tehnika

Alt

Nataša Mojškerc

Socialna pedagogika

Alt

Milena Mileva Blažić

Razredni pouk

Bodi na tekočem