Alt
asistent

dr. Matej Zapušek

Kabinet

Kabinet 133 – A

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Uvod v programiranje / An Introduction to Programming
 • Programiranje 1 / Programming 1
 • Z IKT podprta učna gradiva 1 / Information and Communication Technology Supported Teaching Material 1
 • Z IKT podprta učna gradiva 2 / Information and Communication Technology Supported Teaching Material 1
 • Arhitekture računalniških sistemov / The Architecture of Computer Systems
 • Uporaba umetne inteligence v izobraževanju / Applied Artificial Intelligence in Education
 • Diplomski project / Graduation Project

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalništvo v izobraževanju / computer science in education
 • IKT v izobraževanju / ICT in education

Projekti / Projects

 • CREATIVE CLASSROOM
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, asist., Špela Cerar, asist., Matej Zapušek, asist.
  EU, Earsmus+, 2014-2016
 • SEGAN – Serious Learning Games
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: izr. prof. dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
  Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
  Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
 • SELEAG – Serious Learning Games
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
  Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
 • European Study Programme for Advanced Networking Technologies (ESPANT)
  Koordinator projekta na PeF: izr.prof. dr. Jože Rugelj
  Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
  Naročnik projekta: Erasmus
  Prijavitelj: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
  Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
  Trajanje projekta: 2008-2010

Ostali zaposleni

Alt

Mija M. Klemenčič Rozman

Socialna pedagogika

Alt

Olga Poljšak Škraban

Temeljni pedagoški študij

Alt

Milena Repa

Knjižnica

Alt

Andraž Zuccato

Projektna pisarna

Alt

Mojca Zlokarnik

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem