Alt
asistent

mag. Luka Praprotnik

Kabinet

Kabinet P029

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Didaktika biologije I / Didactics of Biology I
 • Didaktika biologije II / Didactics of Biology II
 • Didaktika biologije III / Didactics of Biology III
 • Didaktika biologije IV / Didactics of Biology IV
 • Začetno naravoslovje / Beginner Natural Sciences – biology
 • Naravoslovje / Natural Sciences – biology
 • Varstvo naravne dediščine / Protection of Natural Heritage
 • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / Environment and Sustainable Development
 • Narava v vrtcu, vrtec v naravi
 • Narava in mlajši otroci / Nature and young children
 • Gastronomija in kulinarika / Gastronomy and Cookery
 • Načrtovanje prehrane / Planning Nutrition
 • Poznavanje živil / Knowledge of Food
 • Šolska prehrana / School Nutrition
 • Načini prehranjevanja / Ways of Nutrition
 • Potrošniška vzgoja / Consumer Education
 • Prehrana bolnika / The Nutrition of the Patient
 • Zdravo prehranjevanje / Healthy Nutrition

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja biologije z didaktiko / Selected Themes from Biology with Didactics
 • Pouk biologije izven šole / Out-of-school biology education
 • Okoljsko izobraževanje / Environmental Education
 • Prehransko svetovanje / Nutrition Consultation
 • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

Projekti / Projects

 • Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju. (Applying eye-tracking methods for analysis of learning processes in science education) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Gozdna pedagogika v predšolskem obdobju: učenje zgodnjega naravoslovja ob prosti igri in vodenih dejavnostih v gozdu (interni projekt Pedagoške fakultete, 2015)

Ostali zaposleni

Alt

Jurij Selan

Likovna pedagogika

Alt

Igor Repac

Pisarna za mednarodno sodelovanje

Alt

Nataša Mojškerc

Socialna pedagogika

Alt

Nina Kos

Tajništvo

Alt

Črtomir Frelih

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem