Alt
asistent

mag. Luka Praprotnik

Kabinet

Kabinet P029

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Didaktika biologije I / Didactics of Biology I
 • Didaktika biologije II / Didactics of Biology II
 • Didaktika biologije III / Didactics of Biology III
 • Didaktika biologije IV / Didactics of Biology IV
 • Začetno naravoslovje / Beginner Natural Sciences – biology
 • Naravoslovje / Natural Sciences – biology
 • Varstvo naravne dediščine / Protection of Natural Heritage
 • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / Environment and Sustainable Development
 • Narava v vrtcu, vrtec v naravi
 • Narava in mlajši otroci / Nature and young children
 • Gastronomija in kulinarika / Gastronomy and Cookery
 • Načrtovanje prehrane / Planning Nutrition
 • Poznavanje živil / Knowledge of Food
 • Šolska prehrana / School Nutrition
 • Načini prehranjevanja / Ways of Nutrition
 • Potrošniška vzgoja / Consumer Education
 • Prehrana bolnika / The Nutrition of the Patient
 • Zdravo prehranjevanje / Healthy Nutrition

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja biologije z didaktiko / Selected Themes from Biology with Didactics
 • Pouk biologije izven šole / Out-of-school biology education
 • Okoljsko izobraževanje / Environmental Education
 • Prehransko svetovanje / Nutrition Consultation
 • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

Projekti / Projects

 • Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju. (Applying eye-tracking methods for analysis of learning processes in science education) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Gozdna pedagogika v predšolskem obdobju: učenje zgodnjega naravoslovja ob prosti igri in vodenih dejavnostih v gozdu (interni projekt Pedagoške fakultete, 2015)

Ostali zaposleni

Alt

Primož Pirnovar

Fizika-tehnika

Alt

Mojca Zlokarnik

Likovna pedagogika

Alt

Urban Prosen

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Patricija Čamernik

Temeljni pedagoški študij

Alt

Lara Godec Soršak

Razredni pouk

Bodi na tekočem