Alt
redna profesorica

dr. Mojca Peček-Čuk

Kabinet

Kabinet 125

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Teorija vzgoje s pedagoško prakso (študijski program Razredni pouk) / The Theory of Education with Pedagogical Practice, Primary Teacher Education
 • Teorija vzgoje (študijski program Socialna pedagogika) / The Theory of Education, Social pedagogy
 • Teorija vzgoje (študijski program Likovna pedagogika) / The Theory of Education, Art Pedagogy
 • Podaljšano bivanje (izbirni predmet) / After-School Care
 • Inkluzivne vzgojno-izobraževalne prakse (izbirni predmet) / Inclusive Educational Practices
 • Pedagogika in didaktika / Pedagogy and Didactics EPTE

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Demokratizacija predšolske vzgoje / Democratization of Preschool Education
 • Nediskriminatorno delovanje / Non-Discriminatory Operation
 • Pedagoški vidiki vključevanja marginaliziranih / Pedagogical Aspects of the Inclusion of Marginalised Groups
 • Reševanje vzgojnih problemov / Solving Educational Problems

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Inkluzivno delo v vzgoji in izobraževanju / Inclusive Work in Education
 • Vzgoja v javni šoli / Education in the State School
 • Poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje I / Teaching, Learning and Education I

Raziskovalna področja / Research areas

 • Teorija vzgoje / theory of education
 • Izobraževanje učiteljev / teacher education
 • Inkluzivna vzgoja / inclusive education
 • Pravičnost šolskih sistemov / justice in educational systems

Projekti / Projects

Trenutni projekti / recent projects:

 • Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju, programska skupina / Systemic aspects of educational strategies and encouraging social inclusion in education

Nekaj zaključenih projektov / some finished projects:

 • Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju, CRP, Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjalni vidik, temeljni projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
 • Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov, CRP, Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Uresničevanje pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept posamezne šole v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Migration and Intercultural relations: Challenge for European Schools Today, 101605-CP-1-2002-1-NO-COMENIUS-C3PP, koordinator Stavenger University College, Norveška.
 • Learning for Europe – Curriculum development and counselling in education, Tempus projekt
 • Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective, 7. okvirni program, koordinator: Eberhard-Karls Universitaet Tuebingen, Institute of Education.
 • Modernizing Teacher Education in a European Perspective, Tempus projekt.

Ostali zaposleni

Alt

Žan Korošec

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mojca Peček-Čuk

Temeljni pedagoški študij

Alt

Barbara Zaman

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Igor Saksida

Razredni pouk

Alt

Urška Lamovec

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem