Alt
asistentka

mag. Maja Burian Burian

Kabinet

Kabinet 208

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • C in D izbirni predmet: Gibalne igre za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami/ Obtional subject: Movement games for children and youth with special needs
  • Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: športna vzgoja/ Teaching and education   children with special needs
  • Praksa 1/ Practice 1
  • Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1/ Theory of Sport with didactic  of Sport 1
  • Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2/ Theory of Sport with didactic  of Sport 2

Raziskovalna področja / Research areas

  • prilagojena gibalna dejavnost/ adapted physical activity

Ostali zaposleni

Alt

Matic Pavlič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Katarina Susman

Fizika-tehnika

Alt

Katarina Senta Wissiak Grm

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Romina Plešec Gasparič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Daša Bojc

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem