Alt
docentka

dr. Ingrid Žolgar Jerkovič

Kabinet

Kabinet 137

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Metode raziskovanja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike / Research Methods in the Field of Special Education and Rehabilitation
 • Projektno delo / Project Work
 • Statistična analiza podatkov z računalnikom / Computer Assisted Statistical Analysis of Data
 • Diplomski projekt / Research Project
 • Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi / Fundamental Strategies for Working with the Blind and Visually Impaired
 • Gluhoslepi / Deafblindness

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Metodologija znanstvenega raziskovanja / Methodology of Scientific Research
 • Statistična multivariatna analiza podatkov z računalnikom / Computer Assisted
 • Statistical Multivariate Analysis of Data
 • Poglobljena diagnostična ocena in obravnava slepih in slabovidnih oseb I / An in-depth diagnostic assessment and a treatment of the blind and visually impaired I
 • Poglobljena diagnostična ocena in obravnava slepih in slabovidnih oseb II An in-depth diagnostic assessment and a treatment of the blind and visually impaired II

Raziskovalna področja / Research areas

 • Edukacijski in rehabilitacijski programi za osebe s slepoto in slabovidnostjo / Educational and rehabilitation programs for people with visual impairments
 • Inkluzija oseb s posebnimi potrebami / Inclusion of people with special needs
 • Raziskovalne in statistične metode na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike / Research and statistical methods in special education and rehabilitation

Projekti / Projects

 • Terminološkega slovarja s področja slepote in slabovidnosti
 • Transitions of students with developmental disabilities: Fostering School-Home Partnerships
 • Analiza in predlog nadgradnje socialnega vključevanja slepih in slabovidnih oseb v sistem vzgoje in izobraževanja
 • Center za pomoč slepim in slabovidnim
 • Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih

Ostali zaposleni

Alt

Mateja Peršak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Ksenija Rivo

Knjižnica

Alt

Barbara Penko

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Mojca Žveglič Mihelič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Taja Klemen

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Bodi na tekočem