Alt
docentka

dr. Katarina Senta Wissiak Grm

Kabinet

Kabinet Vegova 4 / P042

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Didaktika kemije I / The Didactics of Chemistry I
 • Eksperimentalno delo I / Experimental Work I
 • Didaktika kemije II z učno prakso / The Didactics of Chemistry II with Teaching Practice
 • Eksperimentalno in projektno delo z učno prakso / Experimental and Project Work with Teaching Practice
 • Kemija II / Chemistry II
 • Razvoj kemije / The Development of Chemistry
 • Strokovna angleščina za kemike / Professional English for Chemistry
 • Praktično pedagoško usposabljanje iz kemije / Practical Pedagogical Training at Chemistry
 • Zanimiva kemija za mlajše otroke / Interesting Chemistry for Young Children

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika kemije / didactics of chemistry
 • praktično pedagoško usposabljanje v OŠ / practical pedagogical training in primary school
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Projekti / Projects

 • Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry Based Learning and Education though Science (PROFILES); Science in Society; 2010-2014.
 • E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2014 / E-books with an emphasis on science subjects in primary school; ESS EU in MIZŠ; 2008 – 2013.
 • ”Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Kemija: Razvoj naravoslovnih kompetenc” Operativni program razvoja človeških virov / “Competencies science literacy, common to all natural science disciplines, Chemistry: Development of Science Competences”; ESS EU in MIZŠ; 2008 – 2011.
 • ”Razvoj modela raziskovanja pedagoške prakse za učinkovito poučevanje naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ” / Development of a model of researching educational practices for effective teaching of science subjects in primary and secondary schools”
 • “Partnerstvo fakultet in šol, Model 1: Partnerstvo v izvajanju praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov pedagoških študijskih programov

Ostali zaposleni

Alt

Matej Sande

Socialna pedagogika

Alt

Saša Dolenc

Fizika-tehnika

Alt

Branka Potočnik Krajnik

Razredni pouk

Alt

Barbara Sicherl Kafol

Razredni pouk

Alt

Tanja Gregorčič

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem