Alt
izredna profesorica

dr. Jerneja Pavlin

Kabinet

Kabinet P015

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Didaktika naravoslovja I / The Didactics of Natural Sciences I
  • Didaktika naravoslovja II / The Didactics of Natural Sciences II
  • Fizika v naravoslovju / Physics in Nature Science
  • Naravoslovje, fizikalne vsebine / Natural Sciences, Physics
  • Didaktične igre v naravoslovju / Didactic Games in Natural Sciences
  • Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju / Teaching Physics Content in Natural Sciences

Raziskovalna področja / Research areas

  • didaktika fizike in naravoslovja / didactics of physics and science
  • didaktične igre v naravoslovju / didactic games in education
  • sodobni materiali / modern materials

Projekti / Projects

  • Temelji raziskovani projekt/ Basic reseach projekt: J5-6814

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov / Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations (2014 – 2017)

Ostali zaposleni

Alt

Alenka Rot Vrhovec

Razredni pouk

Alt

Mojca Vrhovski-Mohorič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Nuša Jurjevič

Predšolska vzgoja

Alt

Mateja Dagarin Fojkar

Temeljni pedagoški študij

Alt

Irena Hergan

Razredni pouk

Bodi na tekočem