Alt
asistentka

dr. Alenka Žerovnik

Kabinet

Kabinet 133

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Uporaba programske opreme / The Use of Software
 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • IKT za poučevanje računalništva / ICT for Teaching Computing
 • Didaktika računalništva s prakso / Didactics of Computer Science with Practice
 • Večpredstavnost in hipertekst / Hipermedia and Hipertext

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • Didaktika računalništva s prakso / Didactics of Computer Science with Practice

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalništvo v izobraževanju / computer science in education
 • IKT v izobraževanju / ICT in education

Projekti / Projects

 • PROBLEMSKO OSNOVANO NAČRTOVANJE, PROJEKTNO UČNO DELO IN ikt – NA FAKULTETI IN V ŠOLI
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr. Mojca Vrhovski Mohorič, asist., mag. Alenka Žerovnik, asist.
  Interni razpis za financiranje stroškov raziskovalnih projektov, 2014-2015
 • CREATIVE CLASSROOM
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, asist., Špela Cerar, asist., Matej Zapušek, asist.
  EU, Earsmus+, 2014-2016
 • SEGAN – Serious Learning Games
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: izr. prof. dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
  Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
  Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
 • SELEAG – Serious Learning Games
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
  Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
 • European Study Programme for Advanced Networking Technologies (ESPANT)
  Koordinator projekta na PeF: izr.prof. dr. Jože Rugelj
  Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
  Naročnik projekta: Erasmus
  Prijavitelj: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
  Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
  Trajanje projekta: 2008-2010
 • Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection
  Program: EU, Leonardo da Vinci
  Trajanje projekta: 2003 – 2005
  Prijavitelj: Sofia University “St. Kliment Ohridski” (NIS-SU), Bolgarija
  Šifra projekta: BG/02/B/F/PP-132106
  Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik, Aleš Videnšek in dr. Jože Rugelj (vodja)

Ostali zaposleni

Alt

Primož Pirnovar

Fizika-tehnika

Alt

Laura Rožman Krivec

Temeljni pedagoški študij

Alt

Tina Rozmanič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Špela Razpotnik

Socialna pedagogika

Alt

Jakob Saje

Projektna pisarna

Bodi na tekočem