Alt
asistentka

dr. Alenka Žerovnik

Kabinet

Kabinet 133

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Uporaba programske opreme / The Use of Software
 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • IKT za poučevanje računalništva / ICT for Teaching Computing
 • Didaktika računalništva s prakso / Didactics of Computer Science with Practice
 • Večpredstavnost in hipertekst / Hipermedia and Hipertext

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • Didaktika računalništva s prakso / Didactics of Computer Science with Practice

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalništvo v izobraževanju / computer science in education
 • IKT v izobraževanju / ICT in education

Projekti / Projects

 • PROBLEMSKO OSNOVANO NAČRTOVANJE, PROJEKTNO UČNO DELO IN ikt – NA FAKULTETI IN V ŠOLI
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr. Mojca Vrhovski Mohorič, asist., mag. Alenka Žerovnik, asist.
  Interni razpis za financiranje stroškov raziskovalnih projektov, 2014-2015
 • CREATIVE CLASSROOM
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, asist., Špela Cerar, asist., Matej Zapušek, asist.
  EU, Earsmus+, 2014-2016
 • SEGAN – Serious Learning Games
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: izr. prof. dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
  Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
  Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
 • SELEAG – Serious Learning Games
  Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
  Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
 • European Study Programme for Advanced Networking Technologies (ESPANT)
  Koordinator projekta na PeF: izr.prof. dr. Jože Rugelj
  Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
  Naročnik projekta: Erasmus
  Prijavitelj: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
  Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
  Trajanje projekta: 2008-2010
 • Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection
  Program: EU, Leonardo da Vinci
  Trajanje projekta: 2003 – 2005
  Prijavitelj: Sofia University “St. Kliment Ohridski” (NIS-SU), Bolgarija
  Šifra projekta: BG/02/B/F/PP-132106
  Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik, Aleš Videnšek in dr. Jože Rugelj (vodja)

Ostali zaposleni

Alt

Anja Gruden

Socialna pedagogika

Alt

Nejc Kavka

Razredni pouk

Alt

Špela Razpotnik

Socialna pedagogika

Alt

Martina Erjavšek

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Nataša Zrim Martinjak

Socialna pedagogika

Napovedujemo

1.

Transnational partner meeting APOLE Erasmus+

Več

Bodi na tekočem