Alt
redni profesor

dr. Iztok Devetak

Kabinet

Kabinet P041

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Kemija 1 / Chemistry 1
 • Kemija materialov / Chemistry of Materials
 • Prebivalstvo in okolje / The Population and the Environment
 • Osnove kemije okolja / The Fundamentals of Environmental Chemistry
 • Vrednotenje znanja / The Assessment of Knowledge
 • Fiziologija prehrane / The Physiology of Nutrition
 • Naravoslovje, kemijske vsebine / Natural Sciences, chemistry
 • Naravoslovje v forenziki in športu / Forensics and Sport Science
 • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / EPTE Environment and Sustainable Development

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Trojna narava kemijskih pojmov / The Triple Nature of Chemistry Concepts
 • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Trendi raziskovanja v naravoslovnem izobraževanju / Research trends in science education
 • Razvoj in preverjanje učinkovitosti novih pristopov poučevanja kemijskih vsebin / The development and effects evaluations of inovative teaching approaches in chemistry
 • Pisanje znanstvenih člankov in predstavitev raziskovalnih rezultatov / Writing Scientific Articles and Presenting Research Results

Raziskovalna področja / Research areas

 • trojna narava kemijskih pojmov / triple nature of chemical concepts
 • napačna razumevanja kemijskih pojmov / chemical concepts misconceptions
 • vrednotenje kemijskega znanja / chemical knowledge assessment
 • poučevanje kemije okolja / environmental chemistry education
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Projekti / Projects

 • Vodja ERASMUS+ projekta:
  Diversity in Science towards Social Inclusion – Non-formal Education in Science for Students` Diversity (DiSSI)
  Šifra projekta: 612103-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
  Trajanje projekta: 1. 15. 2020 – 14. 1. 2023
  Koordinator na UL PEF: dr. Iztok Devetak
  Koordinator: Ludwigsburg University of Education, Nemčija
 • Sodelavec ESS projekta:
   Inovatiovno učenje in poučevanje v visokem šolstvu – INOVUP
  Koordinator: Univerza v Ljubljani
  Trajanje projekta: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022

Ostali zaposleni

Alt

Alenka Rot Vrhovec

Razredni pouk

Alt

Miha Matjašič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Nika Jenko

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Ksenija Rivo

Knjižnica

Alt

Bea Tomšič Amon

Likovna pedagogika

Bodi na tekočem