Alt
redni profesor

dr. Iztok Devetak

Kabinet

Kabinet P041

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Kemija 1 / Chemistry 1
 • Kemija materialov / Chemistry of Materials
 • Prebivalstvo in okolje / The Population and the Environment
 • Osnove kemije okolja / The Fundamentals of Environmental Chemistry
 • Vrednotenje znanja / The Assessment of Knowledge
 • Fiziologija prehrane / The Physiology of Nutrition
 • Naravoslovje, kemijske vsebine / Natural Sciences, chemistry
 • Naravoslovje v forenziki in športu / Forensics and Sport Science
 • Začetno naravoslovje – kemija / Beginner Natural Sciences – chemsitry
 • Poučevanje naravoslovja v kontekstu znanstvene fantastike / Teaching science in the context of science fiction
 • Naravoslovni vidiki trajnostnega razvoja in zelenega prehoda / Aspects of natural sciences for sustainable development and green transition

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Trojna narava kemijskih pojmov / The Triple Nature of Chemistry Concepts
 • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Trendi raziskovanja v naravoslovnem izobraževanju / Research trends in science education
 • Razvoj in preverjanje učinkovitosti novih pristopov poučevanja kemijskih vsebin / The development and effects evaluations of inovative teaching approaches in chemistry
 • Pisanje znanstvenih člankov in predstavitev raziskovalnih rezultatov / Writing Scientific Articles and Presenting Research Results

Vodja projektov

 • ARIS temeljni raziskovalni projekt:
  Dopolnjena resničnost za doseganje boljšega razumevanja trojne narave kemijskih pojmov
  Spletna stran
  Šifra: J5-50155
  Trajanje: 1.10.2023 – 31.9.2026
 • Pilotni projekt UL za trajnostno družbo – ULTRA
  Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu
  Spletna stran
  Šifra: Pilotni projekt ULTRA 5.01-1554
  Trajanje: 1.7.2022 – 31.12.2025
 • UPAC projekt
  International Teacher Survey on Green and Sustainable Chemistry (GSC) Practical Activities (Mednarodna raziskava o uporabi eksperimentalnih dejavnosti s področja zelene in trajnostne kemiji (ZTK) med učitelji)
  Spletni strani: IUPAC in Elements of Sustainable Chemistry
  Šifra: 2023-002-2-050
  Trajanje: 14.4.2023 – 14.4.2025
  Glavni koordinator: dr. Seamus Delaney, Deakin University, Avstralija
 • ERASMUS+ projekt
  Diversity in Science towards Social Inclusion – Non-formal Education in Science for Students` Diversity (DiSSI) (Različnost v naravoslovju za socialno vključenost – neformalno naravoslovno izobraževanje za različnost)
  Spletni strani: Domači DiSSI in Mednarodni DiSSI
  Šifra: 612103-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
  Trajanje: 1.15.2020 – 14.1.2023
  Koordinator: dr. Silvija Markić, Ludwig Maximilian University of Munich, Nemčija
 • Sedmi okvirni program (FP7) projekt
  Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry Learning and Education through Science (PROFILES) (Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem)
  Spletni strani: Mednarodni PROBILES
  Šifra: 5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1; 266589
  Trajanje: 1.12.2010 – 1.12.2014
  Koordinator: dr. Claus Bolte, Freie University Berlin, Nemčija

 

 

 

 

 • trojna narava kemijskih pojmov / triple nature of chemical concepts
 • napačna razumevanja kemijskih pojmov / chemical concepts misconceptions
 • vrednotenje kemijskega znanja / chemical knowledge assessment
 • poučevanje kemije okolja / environmental chemistry education
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Ostali zaposleni

Alt

Milena Valenčič-Zuljan

Temeljni pedagoški študij

Alt

Laura Rožman Krivec

Temeljni pedagoški študij

Alt

Tadej Starčič

Matematika-računalništvo

Alt

Urška Žerak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Adrijana Mastnak

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem