Alt
Izredna profesorica

dr. Darija Skubic

Kabinet

Kabinet 206

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Jezik in književnost / Language and Literature
 • Pedagoški govor v vrtcu / Pedagogical Discourse in Kindergarten
 • Medpredmetne povezave / Intersubject Connections

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Jezik v vrtcu / Language in Kindergarten
 • Magistrski seminar / Master’s Seminar
 • Povezovalni kurikulum / Integrative Currriculum

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika slovenščine / Slovene language teaching Methodology
 • razvoj zgodnje pismenosti / Slovene language early literacy development
 • slovenščina kot drugi/tuji jezik / Slovene as second/foreign language

Koordiantorstvo

 • Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (PI-PV) / Study Programme Of Teacher Training In Preschool Education

Projekti / Projects

Sodelovanje pri projektih / Participation in projects

 • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008–2013 / Professional training of workers for the implementation of elements of special pedagogical principles of the concept of Reggio Emilia in the field of preschool education 2008-2013
 • Evropski projekt Leonardo De Vinci: Podporna zaposlitev in usposabljanje za delo za osebe z učnimi težavami (sodelujoče države: Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija) / The Leonardo De Vinci EU Project: Supported Employment and Job Coaching for People with Learning Difficulties – JOB 4 ME (countries included: Slovenia, Spain, Turkey, United Kingdom)

Ostali zaposleni

Alt

Katarina Senta Wissiak Grm

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Jakob Saje

Projektna pisarna

Alt

Žan Rode

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Aneja Kutin

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Branka Potočnik Krajnik

Razredni pouk

Bodi na tekočem