Alt
docent

dr. Tomaž Vec

Kabinet

Kabinet 136

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Socialna interakcija / Social Interaction
 • Osnove skupinskega dela / Basics of Group Work
 • Psihodinamske osnove interveniranja / Basics of Psychodynamic Interventions
 • Socialna pedagogika / Social Pedagogy
 • Medosebna komunikacija / Interpersonal Communication
 • Socialno komunikacijske spretnosti in težavno vedenje / Social Communication Skills and Difficult Behavior

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Timsko delo in supervizija / teamwork and supervision
 • Interakcija in komunikacija / interaction and communication
 • Teoretske in izkustvene osnove supervizije / theoretical and empirical basics of supervision
 • Modeli in oblike supervizije/koučinga 1 / models and forms of supervision / coaching 1
 • Proces skupinske supervizije z metasupervizijo / the process of group supervision with metasupervision
 • Vodenje skupin in skupinska dinamika / group leadership and group dynamics

Raziskovalna področja / Research areas

 • socialna psihologija / Social Psychology
 • skupine in skupinska dinamika / Groups and Group Dynamics
 • medosebna komunikacija / Interpersonal Communication
 • čustvene, vedenjske in socialne težave in motnje / Emotional, Behavioral and Social Problems and Disorders
 • supervizija / Supervision

Ostali zaposleni

Alt

Luka Praprotnik

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Dejan Ozebek

Matematika-računalništvo

Alt

Nina Amon Podobnikar

Socialna pedagogika

Alt

David Rihtaršič

Fizika-tehnika

Alt

Helena Korošec

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem