Alt
Izredni profesor

dr. Robert Potočnik

Kabinet

Kabinet 235

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Likovna didaktika 1 (LP)
 • Likovna didaktika s prakso 1 (LP)
 • Likovna didaktika s prakso 2 (LP)
 • Multimedijska didaktična sredstva
 • Likovna didaktika 1 (RP)
 • Likovna didaktika 2 (RP)
 • Okolje in vizualna kultura
 • Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: likovna vzgoja

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Likovna vzgoja v izobraževanju
 • Likovna vzgoja v sodobnih kontekstih

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika likovne umetnosti / didactics of fine art education
 • odnos do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine / attitudes to preservation and protection of cultural heritage
 • izobraževanje o skrbi za kulturno dediščino / preservation education
 • varstvo kulturne dediščine / cultural heritage conservation

Ostali zaposleni

Alt

Marjan Stankov

Tajništvo

Alt

Žan Rode

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Matic Pavlič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Katarina Susman

Fizika-tehnika

Alt

Darja Kerec

Razredni pouk

Bodi na tekočem