Alt
Izredna profesorica

dr. Darja Kerec

Kabinet

Kabinet 202

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Družboslovje / Social Sciences
 • Intercultural Slovenia in multicultural Europe
 • Kulturna dediščina Slovencev / The Cultural Heritage of Slovenes
 • Spoznavamo in predstavljamo Slovenijo / Getting to Know and Presenting Slovenia

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrane teme iz družboslovja / Selected Themes from Social Studies
 • Družboslovje – zgodovina / Social Sciences – history

 • Vodja bilateralnega projekta: BI-RS/23-25-055, Humanitarnost v srbsko-slovenskih odnosih v 20. stoletju (vodja, raziskovalka), 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025, ARIS
 • Sodelujoča v projektu Zgodovina na dlani – učenje zgodovine ob uporabi sodobnih tehnologij (eden od PROJEKTOV RAZVOJA IN VZPOSTAVITVE E-STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ NA PODROČJU NAPREDNE UPORABE IKT V IZOBRAŽEVANJU 2014-2015); * projekt je še v fazi potrditve (Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport).
 • Raziskovalka v projektih:
  • J6-3124, Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine ter spomina (raziskovalka), 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024, ARRS
  • J6-8248, Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva (raziskovalka), 1. 05. 2017 – 30. 04. 2020, ARRS

 • slovenska zgodovina / history of Slovenia and Slovenes
 • lokalna zgodovina / local history
 • kulturna identiteta lokalnih okolij v 19.in 20. stoletju / local cultural identity of the 19th and 20th centuries
 • Socialna zgodovina in dobrodelnost / Social history and charitable activities
 • Sodobna slovenska zgodovina: popularna kultura in potrošništvo / Contemporary Slovene history: popular culture and consumerism

Ostali zaposleni

Alt

Barbara Mlakar

Kadrovska služba

Alt

Luka Praprotnik

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Maja Lešnjak-Turšič

Referat

Alt

Matej Vošnjak

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Irena Lesar

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem