Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Potreba po organizirani obliki raziskovalnega dela je v letu 1990 pripeljala do nastanka Inštituta za raziskovalno in razvojno delo, ki se je kasneje preimenoval v Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo.
Naloga inštituta, ki tesno sodeluje s komisijo za raziskovalno in umetniško delo, je predvsem koordinacija in organizacija dela na tem področju. V obdobju desetih let se je povečalo število financiranih raziskovalnih projektov, s tem vzporedno pa tudi število objav rezultatov raziskav v domači in tuji periodiki.

Na Pedagoški fakulteti potekajo predvsem raziskave s področja družboslovja in humanistike v obliki temeljnih in aplikativnih projektov, ciljnih raziskovalnih projektov, od leta 2003 pa tudi v obliki raziskovalnih programov.

Širok spekter raziskovalnih področij fakultete je razviden iz pomembnejših temeljnih in aplikativnih projektov zadnjih petih let, ki so proučevali:

 • evalvacijo opisnega ocenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju;
 • pravičnost v izobraževalnih sistemih;
 • koncepte in strategije socialno pedagoških intervencij na področju socialne izključenosti mladih;
 • vzgojo v javni šoli – oblikovanje vzgojnega koncepta;
 • razvoj IKT pripomočkov za razumevanje naravoslovnih in kemijskih znanj ter poglabljanje procesnih znanj;
 • vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja;
 • razvoj omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih;
 • analizo gibanj v strukturi študentov in diplomantov v terciarnem izobraževanju.

Na področju ciljno raziskovalnih projektov pa so potekali projekti, ki so proučevali:

 • edukacijske politike v sodobnem evropskem kontekstu;
 • socialno klimo v šoli – vzgojni koncept, preprečevanje nezaželenih pojavov ter evalviranje preventivnih programov;
 • standardizacijo jezika Romov v Sloveniji in vključenost romske kulture v vzgojo in izobraževanje
 • delovno rutino z vidika prikritega kurikula v vrtcu in prvem razredu;
 • uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi;
 • inkluzivne time v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami;
 • rehabilitacijski besednjak;
 • didaktične vidike uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
 • specialno didaktiko izobraževanja kot element uresničevanja strategije prehranske politike v RS;
 • razvoj bralnih možnosti z bralno značko.

Vrsta raziskovalcev Pedagoške fakultete sodeluje tudi v projektih, ki potekajo skupaj s Filozofsko in Naravoslovno tehniško fakulteto, v preteklosti pa tudi s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pomembno je tudi občasno sodelovanje raziskovalcev z drugimi javnimi raziskovalnimi organizacijami, kot so: Pedagoški inštitut, Inštitut Jožef Stefan, SAZU (Znanstveni raziskovalni center), Univerza na Primorskem (Pedagoška fakulteto, Znanstveno-raziskovalno središče).

Raziskovalci Oddelka za matematiko in računalništvo so vključeni v raziskovalne programe in projekte Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

Raziskovalci Pedagoške fakultete sodelujejo tudi v dveh  raziskovalnih programih Filozofske fakultete, to je v programu Slovenski jezik – bazične, kotrastivne in aplikativne raziskave in programu Slovenska umetnost in umetnost srednje Evrope in Jadrana ter v dveh raziskovalnih programih Inštituta Jožef Stefan, in sicer v programu Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic in programu Teorija jedra, osnovnih delcev in polij.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri